LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Serock

2014-08-13

Tematem przewodnim III Seminarium dla Znaczących Producentów Pasz organizowanym przez Wytwórnię Premiksów LNB była kwestia wiarygodności oceny jakości wytwarzanych środków do żywienia zwierząt. Temat o tyle istotny, że jak wiadomo rygory dot. produkcji pasz narzucają na producentów bardzo wysokie wymagania w kwestii jakości na każdym etapie produkcji.

Dwa pierwsze wykłady przeprowadzone zostały przez przedstawicieli firmy Kemin, jednego ze sponsorów konferencji. Rozpoczął dr inż. Robert Iniarski i omówił on kwestie związane z oceną jakości i wartości pokarmowej tłuszczów paszowych. Wykład rozpoczął się od omówienia roli tłuszczów, następnie przedstawiony został produkt Lysoforte, który w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu strawności i absorpcji tłuszczów i olejów zawartych w paszy, a co za tym idzie do obniżenia kosztów paszy poprzez reformulację (wykorzystanie matrycy żywieniowej). Trzeba przyznać, że wykład wzbudził spore zainteresowanie, o czym świadczyły liczne pytania i gorąca dyskusja po jego zakończeniu. Kolejnym wykładowcą reprezentującym barwy Kemina był dr Georgios Papadopoulos. W swoim wykładzie skupił się na możliwościach oceny wartości pokarmowej ziarna pszenicy. Surowiec ten jak wiadomo cechuje się zmiennymi parametrami, co sprawia, że wytwarzana przy jego użyciu pasza może okazać się niejednorodna. Można temu zapobiec stosują produkt Kemzyme Plus Dry, którego główną zaletą jest zmniejszenie zmienności energii metabolicznej ziaren pszenicy. Wykład dr Henk Enting był bodaj najbardziej wyczekiwanym wykładem podczas całego seminarium. Nic w tym dziwnego, prelegent jest jednym z bardziej rozpoznawalnych specjalistów w dziedzinie żywienia drobiu, a jego wykłady są zawsze nastawione na możliwość wykorzystania przekazanej wiedzy w praktyce. Nie inaczej było tym razem – dr Enting skupił się na kwestiach związanych z optymalizacją produkcji brojlerów. Jednym z ważniejszych czynników w tym obszarze jest wg prelegenta wpływ żywienia kury reprodukcyjnej na efektywność produkcji brojlerów. Istnieje coraz więcej dowodów korzystny wpływ wyższej zawartości witamin i pierwiastków śladowych w paszy matki na funkcję układu odpornościowego u potomstwa. Kolejnym istotnym elementem jest wczesne żywienie brojlerów. Wg wykładowcy nie można także zaniedbać roli witamin i pierwiastków. Podsumowując swój wykład dr Enting przedstawił gobalne innowacyjne ośrodki badawczo-rozwojowe w zakresie drobiu, w których opracowywane są najnowsze rozwiązania i technologie, a także prowadzone są badania potwierdzające ich skuteczność.

III Seminarium dla Znaczących Producentów Pasz

Zobacz więcej w magazynie FLASH »

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?