LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

GRAMY FAIR

2012-04-25

Certyfikat Fair Play, przyznawany jest firmom, które oprócz wyników ekonomicznych, olbrzymią uwagę przywiązują do kwestii związanych z przestrzeganiem prawa, etyki, dbają o środowisko oraz wspomagają rozwój lokalnych społeczności. Czyli po prostu grają fair.

Wytwórnia Premiksów LNB - kiszkowski oddział koncenru Cargill, to wyjątkowe wyróżnienie otrzymała już po raz piąty. Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom "fair play" w biznesie.
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. We wszystkich województwach patronat honorowy obejmuja przedstawiciele władz regionalnych. Z programem współpracują instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju - stanowiące zespół regionalnych administratorów.

Do grona „Przedsiębiorstw Fair Play" należą tylko te firmy, które na co dzień respektują wartości etyczne i wzorowo wywiązują się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Firmy te wyróżniają się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy ludzi. Dla "Przedsiębiorstw Fair Play" społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość społeczna i dobroczynność mają zupełnie inne, niż przyjęte granice.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play" jest dowodem na to, że firma nasza przestrzega zasady etyczne, wszelkie zasady prawne, terminowo wywiązuje się z wszelkich zobowiązań oraz, że w firmie istnieją właściwe relacje pomiędzy pracownikami firmy a klientami, kontrahentami oraz władzą lokalną i państwową. Certyfikat świadczy o tym, że nasza firma, dba o środowisko naturalne, promuje zasady etyczne i kulturę przedsiębiorczości w biznesie.

Rok 2011 był piątym z kolei, w któym spełniliśmy surowe wymogi jakie stawia program „Przedsiebiorstwo Fair Play. Poza certyfikatem przyznano nam Złotą Statuetkę programu. Nasza firma znajduje się w gronie tych, które z dumą mogą powiedzieć: jesteśmy Przedsiębiorstwem Fair Play.

Statuetkę i certyfikat programu, z rąk Adama Szejnfelda - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Skarbu Państwa odebrał Piotr Kaczmarek - Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Wytwórni Premiksów LNB.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?