LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Kanibalizm i inne zachowania agresywne świń - jak im przeciwdziałać?

2016-05-30

W okresie jesienno-zimowym corocznie odnotowuje się zwiększone występowanie kanibalizmu u świń. Dotyczy to zwłaszcza tuczników o masie ciała około 40 – 50 kg. Powodem występowania tego zjawiska jest wpływ warunków pogodowych na mikroklimat w chlewni.

Wzrost wilgotności powietrza oraz duże różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą w wielu wypadkach powodują, że w chlewni stwierdzamy wzrost wilgotności, niedostateczną wymianę powietrza skutkującą wzrostem stężenia gazów toksycznych, najczęściej amoniaku.

Zdarza się, że zachowania kanibalistyczne występują w chlewni także w innych porach roku i zdają się być nieprzewidywalne. Często uważamy, że nic nie zmieniło się na naszym obiekcie i nagle wystąpiło obgryzanie ogonów. Obserwacje takie potwierdzają złożoność problemu i różnorodność czynników prowadzących do wystąpienia zachowań agresywnych. Powodem często jest wzrost produktywności stada i wynikające z tego nadmierne zagęszczenie w kojcu, zbyt wysokie stężenie gazów toksycznych jak amoniak, siarkowodór czy dwutlenek węgla, źle funkcjonująca wentylacja, przeciągi, nadmierna wilgotność czy brak swobodnego dostępu do paszy.
Jak podaje FAWEC (Farm, Animal Welfare Education Centre) obecnie na ponad 2/3 ferm utrzymujących warchlaki i tuczniki stwierdza się uszkodzenia ogonów spowodowane ich obgryzaniem.

Konsekwencją kanibalizmu są straty ekonomiczne, których zakres może sprowadzać się do gorszego wykorzystania paszy i niższych przyrostów masy ciała.


Niestety częściej na skutek pogryzień dochodzi do urazów świń prowadzących do infekcji ogólnoustrojowych i ropni, a w efekcie do wysokich kosztów leczenia. Efektem bywa także paraliż najczęściej tylnych kończyn i upadki. Wysoce okaleczone tusze ulegają konfiskacie, a dyskwalifikacja poubojowa dotyczy czasami aż 14% odstawionych tuczników.

Jak przeciwdziałać kanibalizmowi?
Zapobieganie kanibalizmowi polega na ograniczeniu czynników predysponujących do wystąpienia zachowań agresywnych. Jak podaje prof. Xavier Manteca czynniki takie to: ƒ
  • brak materiału umożliwiającego eksplorację w kojcu oraz podłoża bezściółkowe; przy utrzymaniu na ściółce kanibalizm występuje znacznie rzadziej,  ƒ
  • słaba wentylacja i związany z tym wysoki poziom amoniaku, ƒ
  • duże stada oraz duże zagęszczenie zwierząt, ƒ
  • zaburzenia w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego, ƒ
  • niski status zdrowotny,  ƒ
  • nieprawidłowo zbilansowana mieszanka paszowa, ƒ
  • czynniki indywidualne (wiek, genetyka).

Więcej przeczytacie w najnowszym numerze Magazynu FLASH.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?