Zamknij X
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Zapalenie podeszwy łap brojlerów - przyczyny, jego ocena (scoring) i możliwości przeciwdziałania

2016-06-03

Dyrektywa Rady Europejskiej Nr 2007/43 / WE z dnia 28 czerwca 2007 r „w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa” kładzie duży nacisk na zapewnienie niezbędnego minimum w zakresie warunków chowu kurcząt rzeźnych tak, aby zabezpieczyć dobrostan zwierząt. Ten, jak wiele innych aktów prawnych o charakterze „wellfare” nie do końca wpisuje się w realia ekonomiczne intensywnego chowu zwierząt. Bo chociaż utrzymanie dobrostanu sprzyja dobrej zdrowotności i ma bezpośredni, korzystny wpływ na wyniki produkcji i jakość produktów zwierzęcych, to jednak niekiedy nakłady ponoszone na utrzymanie optymalnych warunków środowiska są na tyle wysokie, że mogą (szczególnie w odczuciu hodowcy) obniżać rentowność produkcji zwierzęcej. Stąd wspomniany akt prawny, który po części wymusza na hodowcach większą dbałość o dobrostan brojlerów, a którego praktycznym instrumentem realizacji jest prowadzony w Europie zachodniej system oceny punktowej (scoringu) stopnia nasilenia FPD. System ten opiera się na ilościowej ocenie występowania (procent badanych łap) i stopnia nasilenia (3 klasy wycenione odpowiednio na na: 0; 0,5 i 2 punkty) zmian martwicowych na podeszwach łap (patrz wzór w magazynie FLASH ).

Interpretacja oraz działania zaradcze w rożnych krajach mogą się różnić, natomiast zawsze wysoki wynik – przekraczający 80 pkt wiąże się z konsekwencjami dla hodowcy. Z reguły ferma o wysokim wyniku FPD zostaje objęta nadzorem weterynaryjnym i programem naprawczym. W Danii np. funkcjonuje system kar i bonusów w zależności od wyniku FPD. Np. jeżeli 20% (i więcej) badanych łap otrzymało ocenę  2 to przewidziana jest kara w wysokości nawet do 0,05 EUR za kilogram sprzedawanego żywca. Ponadto w przypadku braku poprawy, hodowca może zostać zmuszony do ograniczenia obsady aż do 25 kg / m2, co jest bardzo „bolesne”.

Nasilenie występowania problemu zapalenia podeszwy łap jest wypadkową wielu czynników, które wpływają na lepkość i wilgotność ściółki. Z nimi wprost skorelowana jest zdrowotność łap a w konsekwencji ocena FPD.
Podstawowe grupy czynników, jakie możemy wyodrębnić to stan zdrowotny stada (profilaktyka i leczenie), zarządzanie i żywienie. Nie sposób tutaj omówić wszystkiego w szczegółach, natomiast można pokusić się o stwierdzenie, że zaniedbania na każdym z tych odcinków odbijają się na pogorszeniu oceny zdrowotnej łap.

Bardzo  ważnym parametrem, jaki powinniśmy śledzić, jest stosunek zużycia wody do wielkości spożycia paszy przez stado. Optymalnie powinno ono wynosić 1,7. Jeżeli zwiększy się do poziomu 1,9 oznacza to, że dla typowego w polskich warunkach kurnika (20 tys. ptaków) do ściółki trafi prawie 20 ton wody dodatkowo. Można sobie wyobrazić jak duże nakłady na ogrzewanie i wentylację trzeba ponieść aby tę wodę usunąć z budynku. Dużo lepiej jest zadbać o to, aby uniknąć zwiększonego zużycia wody. W pierwszym rzędzie należy upewnić się, że woda jest rzeczywiście wypijana przez ptaki, a nie wycieka przez niesprawne poidła, lub podczas picia przez kurczęta z powodu źle wyregulowanych lub niewłaściwie zawieszonych poideł. Kolejna przyczyna to zwiększona zawartość wody w odchodach spowodowana zaburzeniami chorobowymi, zwłaszcza tymi w przewodzie pokarmowym (kokcydioza, dysbakteriozy) oraz błędami żywieniowymi.

 

Więcej przeczytaj w Magazynie FLASH

Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?