LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Puławach

2017-09-27

W dniach 6 – 7 czerwca 2017 roku odbyła się w Puławach XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zdrowie – czynnik decydujący o konkurencyjności produkcji świń”. Pomysłodawcą i gospodarzem imprezy jest prof. dr hab. Zygmunt Pejsak. W trakcie konferencji mogliśmy wysłuchać 16 wykładów, których tematyka dotyczyła wszystkich ważnych aspektów ochrony zdrowia, chowu i hodowli trzody chlewnej.

Do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przyjechało ponad 1000 gości. Wśród nich znaleźli się przede wszystkim lekarze weterynarii, specjaliści ds. chorób świń, zootechnicy, kierownicy ferm trzody chlewnej oraz producenci świń. Cieszy zwłaszcza rosnąca grupa tych ostatnich – widać, że coraz większe znaczenie zyskuje specjalistyczna wiedza i wymiana doświadczeń. A tego typu konferencje to idealna ku temu okazja. W konferencji uczestniczyli także specjaliści i producenci trzody chlewnej z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy i Łotwy. Z tego względu wykłady w trakcie XXII Międzynarodowej Konferencji w Puławach były tłumaczone nie tylko na język polski, ale i na język rosyjski oraz angielski. Do udziału w konferencji prof. dr hab. Zygmunt Pejsak zaprosił wybitnych światowych specjalistów z USA, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Włoch i Belgii. Nie zabrakło także ekspertów z Polski.

Mieliśmy w tym wydarzeniu znaczący własny udział – w sesji żywieniowej aż 2 spośród 3 wykładów zostały wygłoszone przez osoby reprezentujące Wytwórnię Premiksów LNB – byli to: prof. dr hab. Daniel Korniewicz i Marc Decoux – lider globalnego zespołu Cargill Animal Nutrition.

Podczas dwóch dni przeprowadzonych zostało pięć sesji wykładowych oraz towarzyszące im panele dyskusyjne.

Sesja pierwsza dotyczyła zagadnień związanych z szeroko pojętym zarządzaniem produkcją trzody chlewnej i wyzwaniami stojącymi przed producentami świń na świecie, a zwłaszcza w Europie.

Sesja druga - żywieniowa zgromadziła wszystkich zainteresowanych wpływem materiałów i dodatków paszowych na zdrowie i produkcyjność świń.

Sesja trzecia była ostatnią w pierwszym dniu konferencji. Pierwszy wystąpił w niej dr Diego Padoan, którego wystąpienie było w całości poświęcone zagadnieniom wpływu niskich dawek mikotoksyn na produkcyjność trzody chlewnej.

W drugim dniu konferencji mogliśmy wysłuchać jeszcze 7 wykładów. Marlijn Klinkenberg z Belgii mówiła o ocenie wpływu bioasekuracji i czynników ryzyka na choroby produkcyjne świń. Fanny Pandolfi z Wielkiej Brytanii o czynnikach ryzyka śmiertelności noworodków. Carlos Pineiro z Hiszpanii o wpływie warunków środowiskowych na zdrowie i efektywność produkcji świń. Marc Martens z Holandii o zasadach ochrony zdrowia świń w stadach reprodukcyjnych. Krzysztof Pająk o problemach weterynaryjnych z ochroną zdrowia w polskich tuczarniach. Rafael Pallas z Hiszpanii o nowych rozwiązaniach w rozrodzie świń. Na zakończenie konferencji wystąpił doskonale znany naszym klientom dr Marian Porowski.

Na zakończenie profesor Zygmunt Pejsak dokonał krótkiego podsumowania konferencji dziękując wykładowcom i uczestnikom za aktywny udział życząc bezpiecznego powrotu do domów.

Więcej o Konferencji w Magazynie Flash

Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?