LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Gotowa Na Czas

 

 

Gotowa Na Czas to program obejmujący żywienie cieląt i żywienie jałówek.

24-miesięczny program odchowu od narodzin do wycielenia, pozwala na realizację pełnego potencjału hodowlanego w stadzie bydła mlecznego. Jest kompleksowym podejściem do odchowu cieląt i jałówek.

 

Gotowa na czas – graf

KORZYŚCI Z PROGRAMU:
• poprawa zdrowia i wigoru zwierząt
• optymalna masa ciała i wiek jałówek przy pierwszym wycieleniu
• wzrost życiowej produkcji mleka
• opłacalna produkcja
Istotą Programu jest doprowadzenie do pierwszego wycielenia w wieku 24 miesięcy przy zachowaniu odpowiedniej masy ciała i wzrostu zwierzęcia (Tabela 1):
Cele wzrostu od cielęcia do wycielenia

Narodziny

Faza odpajania siarą

 

Czas po narodzinach jest najważniejszym okresem w życiu każdego zwierzęcia. Istotną sprawą jest zbudowanie odporności młodego organizmu. Immunoglobuliny zawarte w siarze pozwalają na nabranie odporności przez cielę, co pozwoli zredukować ilość biegunek i sprawi, że zwierzęta będą zdrowo rosły. Prawidłowy minimalny poziom IgG, jaki powinno dostać cielę w ciągu pierwszej doby, to 200 g IgG. Oznacza to, że minimalny poziom IgG w 1 litrze siary powinien wynosić 50 g IgG.

Cel: minimum 200 g IgG w ciągu pierwszej doby życia

Lonomilk AminoStart

Faza odpajania mlekiem

Po okresie siarowym, który trwa 3 dni, pora na odpajanie mlekiem. Istotne jest, aby w tym czasie średni dzienny przyrost cieląt wynosił minimum 600 g, a masa ciała w momencie odsadzenia stanowiła 11% masy ciała dorosłego osobnika (ok. 75 kg). Aby osiągnąć takie przyrosty i zagwarantować prawidłowy odchów cieląt, koniecznie trzeba stosować preparaty mlekozastępcze najwyższej jakości. Lonomilk AminoStart to nowoczesny preparat, którego wartość pokarmowa wzbogacona jest o syntetyczne, strawne aminokwasy dla cieląt. W kombinacji z wysoką zawartością białka i energii pomagają one osiągnąć wysokie przyrosty. Użyte w preparacie surowce białkowe pochodzenia zwierzęcego pozwalają za - chować włókno na poziomie maksymalnym 0,05%, co gwarantuje doskonałą rozpuszczalność i smakowitość.

Cel: masa ciała w momencie odsadzenia (56 dzień) minimum 11% masy ciała dorosłego osobnika (ok. 75 kg)


Cechy i korzyści:
• 22 % białka i 18 % tłuszczu wzbogacone o kompleks aminokwasowy gwarantują wysokie przyrosty i smakowitość,
• włókno max. 0,05% to zapewnienie doskonałej rozpuszczalności,
• probiotyk - stabilizacja mikroflory,
• kwas sorbowy i mrówczan wania - zabezpieczają przed rozwojem bakterii chorobotwórczych.

Dawkowanie Lonomilk AminoStart

 

Cielak Protekt 2.0

Faza odsadzenia

 

Odsadzenie od mleka w 56 dniu jest możliwe, jeśli pozwolimy żwaczowi się rozwijać. Skarmiane duże ilości preparatu mlekozastępczego lub mleka nie sprzyjają dużemu spożyciu paszy, odpowiedzialnej za rozwój żwacza. Cielak Protekt 2.0 to nowoczesny starter dla cieląt, który pozwala na bezpieczne wprowadzenie zmian w żywieniu cieląt, tak aby zapewnić im zdrowy i szybki rozwój. Dzięki zastosowanym technologiom możemy uzyskać większe przyrosty cieląt przyrosty w rekomendowanym czasie. Jest to możliwe dzięki zawartości unikalnego na rynku polskim rozwiązania: NuStart R.

 

Cel: rozwój żwacza, bezpieczne odsasdzenie.

 

Dawkowanie Cielak 2.0:
• w okresie odpajania mlekiem - do woli
• w okresie odsadzeniowym stosować maksymalnie 2,5 kg

NuStart R to zaawansowany dodatek zawierający w sobie:
• specjalnie dobraną kombinację olejków eterycznych i ekstraktów roślinnych działających przeciwbakteryjnie oraz stymulująco na apetyt,
• funkcjonalne włókno pobudzające żwacz do rozwoju,
• naturalne przeciwutleniacze zwiększające odporność organizmu.

NuStart R poprawia średnie dzienne przyrosty masy ciała o ok. 12%.

Średni przyrost masy ciała – NuStartR

Cechy i korzyści:
• optymalna zawartość białka 18%, wysoka zawartość składników energetycznych oraz zawartość NuStart R gwarantują wysokie przyrosty.


Jałówka 2.0

Faza wzrostu, dojrzewania i cielności.

 

Wiek pierwszego wycielenia w 24 miesiącu może być osiągnięty dzięki określonym dziennym przyrostom. Zakładany dzienny średni przyrost od od - sadzenia do wycielenia powinien wynosić ok. 850 g/dzień. Nadmierne tempo wzrostu w wieku od trzech miesięcy aż do okresu dojrzewania sprzyja odkładaniu się tłuszczu w wymieniu. Obniża to w późniejszym okresie wydajność mleczną. Aby temu zapobiec, należy dbać, by średnie dzienne przyrosty masy ciała nie przekraczały 1 kg.

 

Związki mineralne i witaminy

 

Niezbędne jest również odpowiednie żywienie mineralne jałówek. Ich zapotrzebowanie na składniki mineralne pozostaje mniej więcej takie samo w fazie wzrostu, dojrzewania i cielności. Spełnienie potrzeb młodych zwierząt pozostających w fazie wzrostu ma bardzo duże znaczenie. W wielu przypadkach pobranie witamin i związków mineralnych z bazowej dawki paszowej jest niewystarczający. Nie - dobór pierwiastków śladowych i witamin często bywa główną przyczyną problemów z płodnością i chorób racic. Związki mineralne, np. selen i miedź, mają kluczowe znaczenie dla płodności. Dotyczy to również witaminy E. Z kolei biotyna i cynk przyczyniają się do wzmocnienia racic.

 

Jałówka 2.0 to mieszanka paszowa uzupełniająca nowej generacji, dla jałówek w okresie wzrostu, dojrzewania i cielności.

Cechy i korzyści:
• Witaminy ADE w formie chronionej - bezpieczny wzrost i dobre wskaźniki płodności
• Cu, Mn, Zn w formie organicznej - polepszenie wskaźników płodności i stanu racic
• Se w formie chronionej - zwiększa odporność
• Biotyna - mocne racice
• Proviox - lepsza odporność i zdrowsze zwierzęta


Dawkowanie:
• do 12 m-ca życia - 50 g/sztukę dziennie
• od 12 do 18 m-ca życia - 100 g/sztukę dziennie
• powyżej 18 m-ca życia - 150 g/sztukę dziennie

 


Parametry mieszanek – Gotowa na Czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?