LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

SMART Concept - Mądre żywienie

SMART Concept - Mądre żywienie

SMART Concept - mądre żywienie to program przeznaczony dla małych i dużych ferm mlecznych, których nadrzędnym celem jest opłacalność.

W skład SMART Concept wchodzą zarówno mieszanki paszowe uzupełniające poprawiające parametry mleka oraz wyniki produkcyjne jak i program żywieniowy dający informacje na temat ekonomii gospodarstwa.


Amaferm DigestPack

Wyzwól energię z pasz objętościowych. Naturalne dodatki paszowe, które zwiększają strawność włókna.

Ujemny bilans energetyczny jest zjawiskiem powszechnie występującym w organizmie krowy tuż po wycieleniu.

Kluczowe w tym okresie jest, aby w miarę możliwości zabezpieczyć zwierzę przed tym stanem w celu uniknięcia powikłań i problemów poporodowych. Niestety przeżuwacze mają ograniczone pobranie suchej masy tuż po porodzie, a więc ilość energii jest niewystarczająca. Jednym z rozwiązań jest Amaferm. Działa on poprzez dostarczanie do żwacza grzybów oraz substancji, które przyspieszają proces trawienia. Amaferm stymuluje wzrost liczebności bakterii cellulolitycznych i amylolitycznych żwacza, odpowiedzialnych za rozkład NDF i skrobii. W przypadku słabej wartości pasz objętościowych o dużej zawartości włókna, stosowanie Amaferm polepsza wykorzystanie tych pasz i zwiększa ich pobranie. Efektem stosowania Amaferm jest zwiększenie ilości wyprodukowanego mleka z tej samej dawki pokarmowej.

 

Korzyści:

• Więcej strawnego NDF’u – większa produkcja mleka z pasz objętościowych
• Więcej białka mikrobiologicznego
• Więcej „bezpiecznej” energii w okresie okołowycieleniowym oraz w szczycie laktacji

LonoBuf

Najmocniejsze buforowanie żwacza. Mieszanka paszowa uzupełniająca.

Wysokowydajne krowy mają wysokie zapotrzebowanie na energię. Niejednokrotnie dawki pokarmowe ubogie są w węglowodany strukturalne (NDF i ADF) przy jednoczesnym nadmiarze węglowodanów niestrukturalnych (skrobia, cukier). Tego typu dawki pokarmowe wpływają na funkcjonowanie żwacza i prowadzą do wysokiej produkcji kwasu mlekowego, który w znacznym stopniu obniża pH żwacza. Za produkcję śliny (naturalnego buforu) odpowiedzialna jest właściwa ilość pasz strukturalnych w dawce pokarmowej. Jeżeli jej produkcja jest niewystarczająca, może dojść do nadmiaru produkcji kwasu i pH płynu żwacza spada poniżej 6,2.

Kwasica żwacza Kwasica żwacza jest poważnym problemem zdrowotnym w nowoczesnych hodowlach bydła mlecznego. Powoduje spadek pobrania suchej masy, zmniejszenie trawienia i straty w produkcji. Cierpi na tym zdrowie krowy i pojawiają się dodatkowe koszty związane ze spadkiem produkcji oraz leczeniem zwierząt. Wodorowęglan sodu jest powszechnie stosowanym dodatkiem zapobiegającym kwasicy żwacza. Problemem jest jednak fakt, że działa tylko przez krótki okres czasu, ponieważ jest wysoko rozpuszczalny i bardzo szybko zużywany przez krowy.

Cargill opracował LonoBuf, mocniejszą alternatywę dla wodorowęglanu sodu i innych substancji buforujących. Dane doświadczalne wskazują, że formulacja LonoBuf działa bardzo efektywnie, zwłaszcza między pH 5-6, gdzie ryzyko kwasicy żwacza jest największe. LonoBuf maksymalizuje również spożycie paszy, a także zwiększa produkcję mleka i jego jakość. Jest to unikalna mieszanka składników, które neutralizują i buforują niskie pH żwacza, by pomóc krowom mlecznym osiągnąć swój pełny potencjał produkcji bez ryzyka kwasicy żwacza. LonoBuf ma silniejszy potencjał buforujący, niż wodorowęglan sodu, co pokazuje Wykres 1. Ilość kwasu solnego wymagana do zmniejszenia pH z 6 do 5 jest większa przy użyciu LonoBuf, niż przy użyciu standardowych substancji buforujących.

Kombinacja:

• Soli buforujących
• Soli neutralizujących
• Żywych kultur drożdży

 


Korzyści:

• Efekt buforowania - zapobiega spadkowi pH żwacza
• Efekt neutralizujący - wzrost pH żwacza
• Efektywność w niższych dawkach w stosunku do innych klasycznych substancji buforujących
• Poprawa smakowitości dawki pokarmowej
• Zwiększenie pobrania suchej masy dawki pokarmowej
• Zwiększenie wydajności zwierząt
• Utrzymanie i / lub poprawa jakości mleka

ProStim Soy-Balance

Zamiennik poekstrakcyjnej śruty sojowej. Mieszanka paszowa uzupełniająca.

ProStim Soy-Balance to kompleks specjalnie dobranych składników o obniżonym rozkładzie białka w żwaczu, uzupełniony azotem niebiałkowym w postaci mocznika paszowego. Badania przeprowadzone w 2015 r. wykazały jednoznacznie, że nie ma żadnych różnic między stosowaniem poekstrakcyjnej śruty sojowej, a ProStim Soy-Balance w dawkach dla wysokowydajnych krów mlecznych. Optymalny dobór surowców pozwala pokryć potrzeby krów w sposób maksymalnie efektywny dając taką samą produkcję mleka (wykres 1) oraz białka (wykres 2) i tłuszczu (wykres 3) przy mniejszych kosztach żywienia.

Koszty żywienia przy użyciu ProStim Soy-Balance w stosunku do poekstrakcyjnej śruty sojowej są niższe i wynoszą średnio ok. 0,15 zł/ sztukę netto*. Co przy stadzie liczącym 50 krów daje oszczędności miesięcznie ponad 200 zł, a roczne prawie 3000 zł netto przy tych samych wynikach produkcyjnych.

Cechy:


• Rekordowo wysoka koncentracja białka ogólnego (69%)
• Optymalne zaopatrzenie żwacza w azot oraz jelita cienkiego w aminokwasy
• Maksymalizacja produkcji białka mikrobiologicznego w żwaczu, również poprzez dodatek siarki
• Wysoka koncentracja, która pozwala obniżyć zużycie pasz treściwych

 

 

Stosowanie:


• Zamiennie z poekstrakcyjną śrutą sojową w proporcji 1 : 2 (0,5 kg ProStim Soy-Balance za każdy kilogram poekstrakcyjnej śruty sojowej), maksymalnie 1 kg produktu/szt./dzień
• 5-10 % w mieszance treściwej w miejsce odpowiednio 10 - 20 %
poekstrakcyjnej śruty sojowej
• Maksymalne dawki stosować w przypadku braku lub niewielkiego udziału w dawce pasz objętościowych o charakterze białkowym (kiszonki z traw i/lub lucerny)
• Wprowadzać stopniowo, maksymalnie 0,5 kg/szt./dzień lub 5 % w mieszance treściwej


Uwaga! Produkt zawiera mocznik paszowy. Stosować wyłącznie u przeżuwaczy w wieku powyżej 6 miesięcy.

 

Dairy Max™

Otrzymuj najlepsze rozwiązania żywieniowe szybciej ... łatwiej ... lepiej.

• Jak Twoje krowy mogą osiągnąć lepszą wydajność?
• Jak można zminimalizować problemy metaboliczne?
• Kiedy wprowadzić tańszy surowiec i zacząć liczyć koszty?

Czym jest DAIRY MAX™?

Podczas gdy inni teoretyzują, firma Cargill® stawia na innowację i własne know-how, co sprawia, że system DAIRY MAX™ jest bardziej wydajny niż inne systemy do kalkulacji dawek pokarmowych. System MAX to połączenie najlepszych praktyk żywieniowych i ekonomicznych tak, aby dawka pokarmowa była na każdym etapie akceptowalna, zarówno na poziomie stołu paszowego jak i portfela. Dlatego system MAX, mimo, że nie jest produktem bezpośrednio dedykowanym do skarmiania, wpisuje się doskonale w koncepcję SMART Concept – Mądre Żywienie.

 

Główne zalety:

• Ocena rzeczywistej wartości pokarmowej pasz stosowanych w gospodarstwie za pomocą AutoCalc®
• Uwzględnianie dodatkowych parametrów pasz mających wpływ na strawność, takich jak: twardość ziarniaka, czas przechowywania kiszonek w silosach
• Ocena wpływu dawki pokarmowej na pH żwacza za pomocą RH Index
• Przewidywanie zawartości tłuszczu w mleku dzięki wskaźnikowi Milk Fat Index
• Precyzyjny profil zwierzęcia uwzględniający dzienne pobranie suchej masy, produkcję mleka, tłuszczu
i białka oraz rasę
• Dokładne wyliczenie opłacalności produkcji mleka
• Uwzględnienie informacji nt. struktury (sita do TMR - PennState) oraz strawności (sita kałowe) do bilansowania dawek pokarmowych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?