LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Indyki Rzeźne

Wybór określonego typu produktu (stężenia) uzależniony jest od stosowanej przez Państwa praktyki wytwarzania mieszanek, zaplecza technicznego i bazy surowcowej.

Wszystkie produkty przedstawione w ofercie zawierają:
 • Naturalne kompozycje ziołowo - przyprawowe przydatne w produkcji mieszanek bez ASW antybiotykowyvh stymulatorów wzrostu
  – zawierające substancje, które w naturalny sposób stabilizują mikroflorę przewodu pokarmowego, sprzyjają sekrecji żółci i enzymów trawiennych oraz działają stymulująco na układ odpornościowy
 • Enzym fitazę – uwalniającą fosfor fitynowy z komponentów roślinnych
 • Preparaty enzymatyczne zawierające enzymy (głównie ksylanazę i beta-glukanazę) rozkładające obecne w zbożach i innych surowcach roślinnych wielocukry nieskrobiowe

Ramowy schemat produktów wchodzących w skład oferty dla indyków rzeźnych
Ramowy schemat produktów wchodzących w skład oferty dla indyków rzeźnych

Flexi

Mieszanki paszowe uzupełniające i premiksy 1,25% dla indyków rzeźnych

Zalety produktów:

 • Starannie zbilansowany skład aminokwasowy i mineralny
 • Dodatek treoniny
 • Wysoka koncentracja produktu - niski udział w mieszance paszowej

Korzyści ze stosowania:

 • Elastyczność w bilansowaniu mieszanek paszowych
 • Niski koszt mieszanki paszowej
 • Dynamiczny wzrost i dobra konwersja paszy

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów 1,25% dla indyków rzeźnych

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów 1,25% dla indyków rzeźnych
* Meridol DS, DG - produkty LNB Poland - naturalne stymulatory produkcyjności

Przykładowe mieszanki pełnoporcjowe dla indyków rzeźnych
Przykładowe mieszanki pełnoporcjowe dla indyków rzeźnych


TopMix

Mieszanki paszowe uzupełniające i premiksy 4% dla indyków rzeźnych


Zalety produktów:
 • Wysoki udział aminokwasów
 • Udany kompromis między elastycznością, a wygodą bilansowania mieszanek

Korzyści ze stosowania:
 • Wysokie wyniki produkcyjne

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów 4% dla indyków rzeźnychParametry mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów 4% dla indyków rzeźnych
* Meridol DS, DG - produkty LNB Poland - naturalne stymulatory produkcyjności

Przykładowe mieszanki pełnoporcjowe dla indyków rzeźnychPrzykładowe mieszanki pełnoporcjowe dla indyków rzeźnych

 

LONOMIXY

Lonomixy to opracowane przez LNB Poland preparaty witaminowe i mineralno - witaminowe uzupełniające i wzbogacające pasze w poszczególne grupy witamin i pierwiastków śladowych, których niedobór prowadzi do obniżenia efektów produkcyjnych. Mogą być one podawane bezpośrednio do paszy lub rozpuszczone w wodzie (dotyczy niektórych preparatów).

Zapotrzebowanie na witaminy wzrasta szczególnie w sytuacjach stresowych, spowodowanych wysoką temperaturą, zabiegami zootechnicznymi (szczepienia), przy osłabieniu po przebytych chorobach, po kuracji antybiotykami. W intensywnym chowie zwierząt mamy do czynienia z bardzo dużym fizjologicznym obciążeniem organizmu, spowodowanym szybkim tempem wzrostu lub maksymalną produkcją. W tych sytuacjach zalecane jest dodatkowe podawanie witamin, aby nie dopuścić do załamania produkcji wskutek ewentualnych niedoborów.

Bardzo cenna jest stała współpraca hodowcy z lekarzem weterynarii, który określi grupę witamin i minerałów brakujących w żywieniu i zaleci odpowiedni Lonomix.

Parametry Lonomixów:
Parametry Lonomixów

LONOMIX B Komplet

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX B Komplet jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt, uzupełniającym niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Stosowanie dodatku zapobiega spadkowi przyrostu i zaburzeniom pokarmowym, poprawia nieśność i wylęgowość jaj w stadach rodzicielskich, wpływa na zdrowotność stad brojlerów kurzych i indyczych. Szczególnie polecany jest w żywieniu drobiu.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez krótki okres (2-3 dni) w sytuacjach, w których ilości witamin pobranych z paszy mogą być niewystarczające, np. w warunkach stresu, po szczepieniu, przy złej jakości paszy, np. porażenie grzybami, itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 50-150g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 100-300g/100kg.

LONOMIX AD3E

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX AD3E jest preparatem wielowitaminowym, wspomagającym układ odpornościowy poprzez zapewnienie właściwej struktury błon komórkowych dzięki witaminom A i E. Jego stosowanie pomaga także przeciwdziałać kurzej ślepocie, a zawarta w nim witamina D działa przeciwkrzywiczo, regulując gospodarkę wapniowo- fosforową. Zaleca się podawać zwierzętom młodym przy intensywnym formowaniu kośćca oraz nioskom w okresie wzmożonej produkcji.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 2-4 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia stresem przy wysokim tempie produkcji, zmianie paszy lub po stosowaniu leków, a także w razie wystąpienia zaburzeń w produkcji, pogorszenia przyrostów, itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 8-15g/100 l wody lub z paszą w ilości 15-30g/100 kg paszy.

LONOMIX AD3EC

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX AD3EC jest preparatem wielowitaminowym, wspomagającym układ odpornościowy. Witamina C podwyższa efekt biologiczny witaminy E. Stosowanie dodatku witaminyA pomaga przeciwdziałać kurzej ślepocie, dzięki witaminie D3 działa przeciwkrzywiczo, regulując gospodarkę wapniowo-fosforową. Zaleca się podawać zwierzętom młodym przy intensywnym formowaniu kośćca oraz nioskom w okresie wzmożonej produkcji.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 2-4 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia stresem, wysoką produkcją, zmianie paszy, w razie wystąpienia zaburzeń w rozrodzie, a także po stosowaniu leków. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 10-25g/100 l.

LONOMIX H-Pant

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX H - Pant jest preparatem zawierającym biotynę oraz kwas pantotenowy. Najczęściej brakuje tych witamin w stadach reprodukcyjnych kur, gęsi i indyków oraz w intensywnym tuczu brojlerów kurzych i indyczych.

Stosowanie: Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 15-25g/100 l lub wymieszany z paszą w dawce: brojlery kurze, nioski w odchowie 30-50g/100 kg paszy; brojlery indycze 40-80g/100 kg paszy; stada rodzicielskie 50-100g/100 kg paszy.

LONOMIX Mikro-Min

- rozpuszczalny preparat mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Mikro-Min jest uniwersalnym preparatem mineralnym. Zawiera zestaw podstawowych mikroelementów w postaci wysokoprzyswajalnych związków rozpuszczalnych w wodzie. Umożliwia uzupełnienie niedoborów pierwiastków śladowych, pełniących kluczową rolę w reakcjach enzymatycznych. Wspomaga prawidłowy przebieg procesów rozrodczych, wykształcanie tkanek nabłonkowych i układu kostnego oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Stosowanie: Preparat można podawać po wymieszaniu z paszą w ilości 100-150g/100 kg paszy - jako uzupełnienie lub jako preparat podstawowy w dawce 250-350g/100 kg.

LONOMIX Ovo-Bon

- dodatek do pasz sypkich

Przeznaczenie: LONOMIX Ovo-Bon jest dodatkiem mineralno - witaminowym regulującym gospodarkę wapniowo - fosforową u kur nieśnych oraz intensywnie rosnących brojlerów kurzych i indyczych. Wpływa korzystnie na skorupę jaj oraz kościec.

Stosowanie: Preparat podaje się w momencie zauważenia spadku wytrzymałości skorupy - zwiększenie liczby stłuczek u kur niosek oraz w przypadkach zwiększonej łamliwości kości u rosnącego drobiu. Stosować po wymieszaniu z paszą w ilości od 1-1,5 kg/t paszy.

LONOMIX Anty-Stres

- rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Anty-Stres jest dodatkiem witaminowo-mineralnym stosowanym w żywieniu kur niosek i stad rodzicielskich drobiu. Opracowane przez LNB Poland połączenie witamin i pierwiastków śladowych sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny w likwidowaniu skutków tzw. „zmęczenia stada”, spowodowanego czynnikami stresowymi (wysoka temperatura, szczepienie, wytężona produkcja).

Stosowanie: Preparat stosuje się przez okres 10-14 dni w sytuacjach, w których obserwujemy pogorszenie kondycji, zmniejszenie apetytu, spadek nieśności i efektywności wylęgu. Po upływie tego okresu wycofujemy go na 50-60 dni. Podaje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-250g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 400-500g/100 kg paszy.

LONOMIX Se-E-C

- rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Se-E-C jest dodatkiem wspomagającym układ odpornościowy. Zapobiega także upadkom spowodowanym dysfunkcją mięśnia sercowego u szybko rosnących ptaków. Synergiczne działanie witaminy E oraz selenu, wspomagane antyoksydacyjnym działaniem witaminy C, chroni struktury komórkowe i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 4-5 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia organizmu ptaków spowodowanego intensywnym wzrostem (najczęściej u brojlerów kurzych przypada to po 4 tygodniu tuczu). Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 50-100g/100 l.

LONOMIX Lonacid-Drób

- preparat zakwaszający dla drobiu

Przeznaczenie: Lonacid jest dodatkiem zakwaszającym do mieszanek sypkich dla drobiu. Preparat poprzez obniżenie pH treści przewodu pokarmowego działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne oddziaływanie surowców o silnych właściwościach buforujących. Zawarte w preparacie kwasy organiczne (propionowy, mrówkowy) oraz ich sole hamują rozwój grzybów, ograniczając w ten sposób możliwość powstawania mykotoksyn. Lonacid wykazuje również działanie konserwujące w odniesieniu do pasz i surowców paszowych. W tym wypadku dawkowanie zależy od wielu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu preparatu. Do czynników tych należą między innymi: warunki i długość okresu przechowywania surowców oraz ich wilgotność. Lonacid jest mieszaniną kwasów organicznych. Mieszaniny kwasów i ich soli wykazują efekt synergiczny, odpowiednie ich kombinacje dają w żywieniu drobiu lepszy efekt niż stosowanie tylko jednego kwasu nawet w bardzo wysokich dawkach. Preparat sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników paszy, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zwiększa dynamikę przyrostów, zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, jest dodatkowym źródłem energii w paszy, pozwala na skuteczną kontrolę poziomu Salmonelli w paszach i surowcach paszowych, nie oddziaływuje negatywnie na pozostałe składniki paszy.

Skład: Mieszanina kwasów organicznych i ich soli oraz nośnik (glinokrzemiany).

Stosowanie: Lonacid należy stosować w żywieniu wszystkich gatunków i grup technologicznych drobiu, po uprzednim wymieszaniu z paszą. Należy go podawać w następujących ilościach: kurczęta i indyki rzeźne: 2-3 kg/t mieszanki pełnoporcjowej nioski: 2 kg/t mieszanki pełnoporcjowej.

LONOMIX Lonozym

- uniwersalny preparat enzymatyczny

Przeznaczenie: LONOMIX Lonozym jest wieloenzymatycznym premiksem do wzbogacania pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Zawiera w swoim składzie enzymy: ksylanazę i β-glukanazę - o podstawowej aktywności oraz pewne ilości celulazy. Skład enzymów gwarantuje dużą skuteczność rozkładania tzw. wielocukrów nieskrobiowych obecnych powszechnie w krajowych zbożach i zaliczanych do substancji antyżywieniowych. Najważniejsze z nich to arabano-ksylany (pszenica, pszenżyto, żyto) oraz β-glukany (jęczmień, owies). Związki te nie są rozkładane w przewodzie pokarmowym zwierząt, gdzie zwiększają lepkość treści jelitowej, utrudniają trawienie składników paszy i resorpcję wody. Zastosowanie preparatu Lonozym pozwala na rozłożenie tych wielocukrów i ich strawienie przez zwierzę, dzięki temu zdecydowanie poprawia się wykorzystanie paszy. Stosowanie Lonozymu sprzyja: prawidłowemu zbilansowaniu mieszanek paszowych, podniesieniu wartości energetycznej paszy, poprawie wykorzystania składników pokarmowych paszy (białka i aminokwasów), zwiększeniu skuteczności działania dodawanych do paszy stymulatorów, kokcydiostatyków i barwników, poprawie warunków zoohigienicznych w budynkach inwentarskich.

Stosowanie: LONOMIX Lonozym może być stosowany w mieszankach dla wszystkich grup technologicznych drobiu. W zależności od udziału kukurydzy oraz kompozycji innych zbóż w mieszance proponujemy dawkę 0,8-1,2 kg/t mieszanki.

LONOMIX B Komplet

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX B Komplet jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt, uzupełniającym niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Stosowanie dodatku zapobiega spadkowi przyrostu i zaburzeniom pokarmowym, poprawia nieśność i wylęgowość jaj w stadach rodzicielskich, wpływa na zdrowotność stad brojlerów kurzych i indyczych. Szczególnie polecany jest w żywieniu drobiu.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez krótki okres (2-3 dni) w sytuacjach, w których ilości witamin pobranych z paszy mogą być niewystarczające, np. w warunkach stresu, po szczepieniu, przy złej jakości paszy, np. porażenie grzybami, itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 50-150g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 100-300g/100kg.

LONOMIX AD3E

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX AD3E jest preparatem wielowitaminowym, wspomagającym układ odpornościowy poprzez zapewnienie właściwej struktury błon komórkowych dzięki witaminom A i E. Jego stosowanie pomaga także przeciwdziałać kurzej ślepocie, a zawarta w nim witamina D działa przeciwkrzywiczo, regulując gospodarkę wapniowo- fosforową. Zaleca się podawać zwierzętom młodym przy intensywnym formowaniu kośćca oraz nioskom w okresie wzmożonej produkcji.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 2-4 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia stresem przy wysokim tempie produkcji, zmianie paszy lub po stosowaniu leków, a także w razie wystąpienia zaburzeń w produkcji, pogorszenia przyrostów, itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 8-15g/100 l wody lub z paszą w ilości 15-30g/100 kg paszy.

LONOMIX AD3EC

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX AD3EC jest preparatem wielowitaminowym, wspomagającym układ odpornościowy. Witamina C podwyższa efekt biologiczny witaminy E. Stosowanie dodatku witaminyA pomaga przeciwdziałać kurzej ślepocie, dzięki witaminie D3 działa przeciwkrzywiczo, regulując gospodarkę wapniowo-fosforową. Zaleca się podawać zwierzętom młodym przy intensywnym formowaniu kośćca oraz nioskom w okresie wzmożonej produkcji.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 2-4 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia stresem, wysoką produkcją, zmianie paszy, w razie wystąpienia zaburzeń w rozrodzie, a także po stosowaniu leków. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 10-25g/100 l.

LONOMIX H-Pant

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: LONOMIX H - Pant jest preparatem zawierającym biotynę oraz kwas pantotenowy. Najczęściej brakuje tych witamin w stadach reprodukcyjnych kur, gęsi i indyków oraz w intensywnym tuczu brojlerów kurzych i indyczych.

Stosowanie: Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 15-25g/100 l lub wymieszany z paszą w dawce: brojlery kurze, nioski w odchowie 30-50g/100 kg paszy; brojlery indycze 40-80g/100 kg paszy; stada rodzicielskie 50-100g/100 kg paszy.

LONOMIX Mikro-Min

- rozpuszczalny preparat mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Mikro-Min jest uniwersalnym preparatem mineralnym. Zawiera zestaw podstawowych mikroelementów w postaci wysokoprzyswajalnych związków rozpuszczalnych w wodzie. Umożliwia uzupełnienie niedoborów pierwiastków śladowych, pełniących kluczową rolę w reakcjach enzymatycznych. Wspomaga prawidłowy przebieg procesów rozrodczych, wykształcanie tkanek nabłonkowych i układu kostnego oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Stosowanie: Preparat można podawać po wymieszaniu z paszą w ilości 100-150g/100 kg paszy - jako uzupełnienie lub jako preparat podstawowy w dawce 250-350g/100 kg.

LONOMIX Ovo-Bon

- dodatek do pasz sypkich

Przeznaczenie: LONOMIX Ovo-Bon jest dodatkiem mineralno - witaminowym regulującym gospodarkę wapniowo - fosforową u kur nieśnych oraz intensywnie rosnących brojlerów kurzych i indyczych. Wpływa korzystnie na skorupę jaj oraz kościec.

Stosowanie: Preparat podaje się w momencie zauważenia spadku wytrzymałości skorupy - zwiększenie liczby stłuczek u kur niosek oraz w przypadkach zwiększonej łamliwości kości u rosnącego drobiu. Stosować po wymieszaniu z paszą w ilości od 1-1,5 kg/t paszy.

LONOMIX Anty-Stres

- rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Anty-Stres jest dodatkiem witaminowo-mineralnym stosowanym w żywieniu kur niosek i stad rodzicielskich drobiu. Opracowane przez LNB Poland połączenie witamin i pierwiastków śladowych sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny w likwidowaniu skutków tzw. „zmęczenia stada”, spowodowanego czynnikami stresowymi (wysoka temperatura, szczepienie, wytężona produkcja).

Stosowanie: Preparat stosuje się przez okres 10-14 dni w sytuacjach, w których obserwujemy pogorszenie kondycji, zmniejszenie apetytu, spadek nieśności i efektywności wylęgu. Po upływie tego okresu wycofujemy go na 50-60 dni. Podaje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-250g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 400-500g/100 kg paszy.

LONOMIX Se-E-C

- rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny

Przeznaczenie: LONOMIX Se-E-C jest dodatkiem wspomagającym układ odpornościowy. Zapobiega także upadkom spowodowanym dysfunkcją mięśnia sercowego u szybko rosnących ptaków. Synergiczne działanie witaminy E oraz selenu, wspomagane antyoksydacyjnym działaniem witaminy C, chroni struktury komórkowe i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Stosowanie: Preparat stosuje się przez 4-5 dni w sytuacjach szczególnego obciążenia organizmu ptaków spowodowanego intensywnym wzrostem (najczęściej u brojlerów kurzych przypada to po 4 tygodniu tuczu). Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 50-100g/100 l.

LONOMIX Lonacid-Drób

- preparat zakwaszający dla drobiu

Przeznaczenie: Lonacid jest dodatkiem zakwaszającym do mieszanek sypkich dla drobiu. Preparat poprzez obniżenie pH treści przewodu pokarmowego działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne oddziaływanie surowców o silnych właściwościach buforujących. Zawarte w preparacie kwasy organiczne (propionowy, mrówkowy) oraz ich sole hamują rozwój grzybów, ograniczając w ten sposób możliwość powstawania mykotoksyn. Lonacid wykazuje również działanie konserwujące w odniesieniu do pasz i surowców paszowych. W tym wypadku dawkowanie zależy od wielu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu preparatu. Do czynników tych należą między innymi: warunki i długość okresu przechowywania surowców oraz ich wilgotność. Lonacid jest mieszaniną kwasów organicznych. Mieszaniny kwasów i ich soli wykazują efekt synergiczny, odpowiednie ich kombinacje dają w żywieniu drobiu lepszy efekt niż stosowanie tylko jednego kwasu nawet w bardzo wysokich dawkach. Preparat sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników paszy, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zwiększa dynamikę przyrostów, zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, jest dodatkowym źródłem energii w paszy, pozwala na skuteczną kontrolę poziomu Salmonelli w paszach i surowcach paszowych, nie oddziaływuje negatywnie na pozostałe składniki paszy.

Skład: Mieszanina kwasów organicznych i ich soli oraz nośnik (glinokrzemiany).

Stosowanie: Lonacid należy stosować w żywieniu wszystkich gatunków i grup technologicznych drobiu, po uprzednim wymieszaniu z paszą. Należy go podawać w następujących ilościach: kurczęta i indyki rzeźne: 2-3 kg/t mieszanki pełnoporcjowej nioski: 2 kg/t mieszanki pełnoporcjowej.

LONOMIX Lonozym

- uniwersalny preparat enzymatyczny

Przeznaczenie: LONOMIX Lonozym jest wieloenzymatycznym premiksem do wzbogacania pasz dla trzody chlewnej i drobiu. Zawiera w swoim składzie enzymy: ksylanazę i β-glukanazę - o podstawowej aktywności oraz pewne ilości celulazy. Skład enzymów gwarantuje dużą skuteczność rozkładania tzw. wielocukrów nieskrobiowych obecnych powszechnie w krajowych zbożach i zaliczanych do substancji antyżywieniowych. Najważniejsze z nich to arabano-ksylany (pszenica, pszenżyto, żyto) oraz β-glukany (jęczmień, owies). Związki te nie są rozkładane w przewodzie pokarmowym zwierząt, gdzie zwiększają lepkość treści jelitowej, utrudniają trawienie składników paszy i resorpcję wody. Zastosowanie preparatu Lonozym pozwala na rozłożenie tych wielocukrów i ich strawienie przez zwierzę, dzięki temu zdecydowanie poprawia się wykorzystanie paszy. Stosowanie Lonozymu sprzyja: prawidłowemu zbilansowaniu mieszanek paszowych, podniesieniu wartości energetycznej paszy, poprawie wykorzystania składników pokarmowych paszy (białka i aminokwasów), zwiększeniu skuteczności działania dodawanych do paszy stymulatorów, kokcydiostatyków i barwników, poprawie warunków zoohigienicznych w budynkach inwentarskich.

Stosowanie: LONOMIX Lonozym może być stosowany w mieszankach dla wszystkich grup technologicznych drobiu. W zależności od udziału kukurydzy oraz kompozycji innych zbóż w mieszance proponujemy dawkę 0,8-1,2 kg/t mieszanki.

Stosowanie: Zalecana dawka preparatu: 0,8-1,2 kg/t mieszanki paszowej.

LONOMIX Lonozym P

- preparat enzymatyczny zawierający fitazę

Przeznaczenie: LONOMIX Lonozym P jest preparatem enzymatycznym, pozwalającym na wyraźne zwiększenie strawności i wykorzystania zawartego w roślinach fosforu ogólnego. Pozwala to na zmniejszenie dodatku fosforu nieorganicznego do paszy, bez ujemnego wpływu na wydajność zwierząt czy mineralizację kości. Dodatek Lonozymu P oprócz poprawienia wykorzystania fosforu, zwiększa strawność wapnia, magnezu i mikroelementów oraz poprawia strawność białka i zwiększa wartość energetyczną paszy. Aktywność fitazy w preparacie - min. 375 000 FTU/kg.

Stosowanie: Zalecana dawka preparatu: 0,8-1,2 kg/t mieszanki paszowej.

LONOMIX Bioantyseptox

- preparat bakterio-, grzybo- i wirusobójczy

Charakterystyka produktu: Dzięki zawartości tymolu, żywicy gwajakowej, mentolu i aldehydu cynamonowego preparat zapobiega rozwojowi chorobotwórczych pasożytów, hamuje rozwój pierwotniaków (w tym pełzaków, kokcydiów i orzęsków), bakterii, wirusów, grzybów i stawonogów pasożytniczych, niszczy grzyby pleśniowe i unieczynnia toksyny grzybowe. Montmorylonit, tanina, naturalna krzemionka, warstwowany glinokrzemian i celuloza prażona efektywnie absorbują nadmiar wilgoci ze ściółki. Preparat odkaża podłoże, na którym bytują zwierzęta hodowlane, odstrasza muchy, wszoły, roztocza, pchły i komary. Lotne składniki roślinne preparatu oczyszczają, odświeżają i dezynfekują powietrze unoszące się 150 cm nad podłożem. Preparat posiada duże właściwości chłonne - absorbuje mikotoksyny, toksyny bakteryjne, alergeny aerozolowe, płynne wydaliny i wydzieliny zwierząt. Bezpośrednio i skutecznie likwiduje biologiczne i chemiczne czynniki patogenne, zanim wywołają objawy chorobowe. Zapewnia utrzymanie zwierząt w higienicznych warunkach. Kwas krzemowy, wodorowęglan sodu, mrówczany, tanina i składniki olejków eterycznych skutecznie uszkadzają ciało larw owadów i roztoczy, zapobiegając ich rozwojowi.

Przeznaczenie: dezynfekowanie i osuszanie ściółki, odkażanie i odświeżanie powietrza w pomieszczeniach inwentarskich, neutralizacja przykrego zapachu i higienizacja odchodów, odpędzanie owadów latających i niszczenie bezkręgowców bytujących w ściółce.

Stosowanie: Preparat równomiernie rozsypać na dezynfekowaną powierzchnię, np. ściółkę lub posadzkę raz na 2-4 tygodnie. Zależnie od stopnia zawilgocenia i zanieczyszczenia ściółki preparat stosuje się w ilości 50-100 g/m2.

LONOMIX Neutromix

- preparat neutralizujący toksyny bakteryjne i grzybowe

Charakterystyka produktu: Składniki roślinne zawierające tymol, eugenol oraz taniny, kwas sorbowy, propioniany, mrówczany mają działanie konserwujące, absorbujące, unieszkodliwiające toksyny grzybów pleśniowych i bakterii, neutralizujące wydaliny i wydzieliny owadów oraz roztoczy. Dzięki zawartości taniny, eugenolu i olejków eterycznych produkt pomaga wiązać niepożądane zapachy oraz powstrzymywać rozkład białek oraz tłuszczów paszowych. Krzemionka, bentonit i glinokrzemiany o odpowiedniej strukturze fizyko-chemicznej zapobiegają zbrylaniu paszy. Składniki roślinne zawarte w preparacie sprzyjają dobremu wydzielaniu enzymów trawiennych i dzięki temu poprawiają wykorzystanie paszy.

Przeznaczenie: podnoszenie poziomu higienicznego i zdrowotnego pasz, konserwacja i stabilizacja materiałów paszowych, neutralizacja ewentualnych toksyn bakteryjnych i grzybowych w paszach.

Stosowanie: 2-5 kg/t paszy, w zależności od stopnia zanieczyszczenia paszy grzybami i bakteriami.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?