LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Kaczki Rzeźne

Kaczki rzeźne typu pekin

Efektywna produkcja kaczek - typu pekin, zarówno rzeźnych, jak i reprodukcyjnych jest zagadnieniem złożonym, obejmującym wiele uwarunkowań. Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie w produkcji jest właściwe żywienie prowadzonych stad kaczek. Optymalizacja żywienia ma na celu pełne pokrycie zmieniających się z wiekiem i okresami produkcyjnymi potrzeb pokarmowych ptaków oraz pozwolić na uzyskanie możliwie wysokich wskaźników produkcyjnych.

Kaczki typu pekin cechują się dość dużą odmiennością od pozostałych gatunków drobiu użytkowego. Specyfika budowy przewodu pokarmowego, szybkie tempo wzrostu oraz tendencja do otłuszczania wymaga odmiennego podejścia do zagadnień żywieniowych. Cechą, którą należy bezwzględnie brać pod uwagę jest również jakość piór ptaków w momencie sprzedaży.

Duży potencjał do intensywnego wzrostu zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia wymaga bardzo starannego zbilansowania składników pokarmowych i doboru surowców używanych do wytworzenia mieszanki paszowej. Właściwe żywienie pozwoli na wyprodukowanie zdrowych ptaków o pożądanej masie ciała w możliwie krótkim i ekonomicznie uzasadnionym czasie. Aby prawidłowo dopasować żywienie do zmieniającego się zapotrzebowania na składniki pokarmowe konieczne jest zastosowanie odrębnych zoptymalizowanych rożnych mieszanek paszowych dopasowanych do wieku i etapu rozwojowego.

Jednym ze sposobów na efektywne, bezpieczne i ekonomicznie uzasadnione żywienie posiadanych stad kaczek rzeźnych jest przygotowanie odpowiednich mieszanek we własnym gospodarstwie. Korzystając z doświadczenia i podpowiedzi

naszych żywieniowców w sposób łatwy i bezpieczny większość z hodowców może w pełni mieć wpływ na tempo przyrostów posiadanych kaczek i w sposób elastyczny dopasowywać parametry skarmianych mieszanek tak, aby osiągać pożądane efekty.

Firma nasza od wielu lat dostarcza do Państwa najwyższej jakości premiksy i mieszanki paszowe uzupełniające umożliwiające efektywną produkcję. Ciągłe pogłębianie zagadnień żywieniowych przez nasz zespół we współudziale z wieloma naukowcami i hodowcami zaowocowało wydaniem niniejszego katalogu produktów dla efektywnego żywienia kaczek.

W niniejszym katalogu proponujemy Państwu 3 odrębne systemy żywienia: Profit, Turbo oraz TopMix.

Ramowy schemat produktów dla kaczek.

Ramowy schemat produktów dla kaczek.

PROFIT

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 30-20% dla kaczek

Zalety:
 • Duża łatwość zastosowania
 • Bogaty skład
 • Wystarczy uzupełnić ziarnem zbóż

Korzyści ze stosowania:

 • Dobre wyniki produkcyjne
 • Wygoda i bezpieczeństwo sporządzania mieszanek
Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii PROFIT
 Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii PROFIT

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii PROFIT
 Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii PROFIT
Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu kaczek. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

TURBO

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 5% dla kaczek

Zalety:
 • Wstępnie rozmieszane na nośniku białkowym
 • Bardzo intensywny program żywienia

Korzyści ze stosowania:
 • Bardzo dobre wyniki produkcyjne
 • Wygoda i bezpieczeństwo sporządzania mieszanek
Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii TURBO
Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii TURBO

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TURBO

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TURBO
Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu kaczek. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

TOPMIX

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2-2,5% dla kaczek

Zalety
 • Udany kompromis między elastycznością a wygodą bilansowania mieszanek

Korzyści ze stosowania:

 • Zdrowe i bezproblemowe odchowy
Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii TOPMIX
Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii TOPMIX

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TOPMIX
Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TOPMIX
Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu kaczek. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

Lonomix
To opracowane przez zespół LNB specjalistyczne preparaty witaminowe i mineralno – witaminowe uzupełniające i wzbogacające żywienie w poszczególne grupy wnoszonych substancji aktywnych, których niedobór prowadzi do obniżenia efektywności produkcji. Preparaty mogą być podawane do paszy lub rozpuszczalne w wodzie (dotyczy niektórych preparatów).
Zapotrzebowanie na witaminy i minerały wzrasta szczególnie w sytuacjach stresowych spowodowanych wysoką temperaturą, zabiegami zootechnicznymi, w okresach osłabienia powodowanych przez przebyte choroby i kuracje farmakologiczne. W produkcji intensywnej drobiu mamy do czynienia z bardzo dużym fizjologicznym obciążeniem organizmu, co powoduje dużą wrażliwość ptaków na okresowe czynniki
stresowe. W tych czasie okresowe wprowadzanie dodatkowych dawek składników mineralnych i witamin jest skutecznym narzędziem zapobiegającym załamaniom produkcyjności. Bardzo cenna jest stała współpraca hodowcy z lekarzem weterynarii - specjalistą w zakresie drobiu, który dobierze w sytuacjach zagrożenia odpowiedni Lonomix.

Lonacid Drób

- preparat zakwaszający dla drobiu

Przeznaczenie: Lonacid Drób jest dodatkiem zakwaszającym do mieszanek sypkich dla drobiu. Preparat, poprzez obniżenie pH treści przewodu pokarmowego, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne oddziaływanie surowców o silnych właściwościach buforujących. Zawarte w preparacie kwasy organiczne (propionowy, mrówkowy) oraz ich sole hamują rozwój grzybów ograniczając w ten sposób możliwość powstawania mykotoksyn. Lonacid Drób wykazuje również działanie konserwujące w odniesieniu do pasz i surowców paszowych. W tym wypadku dawkowanie zależy od wielu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu preparatu. Do czynników tych należą m.in.: warunki i długość okresu przechowywania surowców oraz ich wilgotność. Mieszaniny kwasów i ich soli wykazują efekt synergiczny; odpowiednie ich kombinacje dają w żywieniu drobiu lepszy efekt niż stosowanie tylko jednego kwasu nawet w bardzo wysokich dawkach. Preparat sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników paszy, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zwiększa dynamikę przyrostów, zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, jest dodatkowym źródłem energii w paszy, pozwala na skuteczną kontrolę poziomu Salmonelli w paszach i surowcach paszowych, nie oddziaływuje negatywnie na pozostałe składniki paszy.

Stosowanie:
Lonacid Drób należy stosować w żywieniu wszystkich gatunków i grup technologicznych drobiu po uprzednim wymieszaniu z paszą. Należy go podawać w ilości 2 kg/t mieszanki pełnoporcjowej.

Skubi

- dla gęsi i kaczek

Przeznaczenie: mieszanka paszowa uzupełniająca Skubi jest przeznaczona dla gęsi po podskubie oraz w każdym przypadku, gdy chcemy wspomóc rozwój upierzenia. Zawiera specjalnie opracowaną kompozycję metioniny oraz biotyny i cynku w postaci łatwo przyswajalnej przez ptaki. Najlepiej stosować po wymieszaniu w mieszance pełnoporcjowanej przygotowanej na fermie.

Stosowanie: 2-2,5 kg/t mieszanki pełnoporcjowanej.

B Komplet

- rozpuszczalny preparat wielowitaminowy

Przeznaczenie: B Komplet jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt uzupełniającym niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Stosowanie dodatku zapobiega spadkowi przyrostu i zaburzeniom pokarmowym, poprawia nieśność i wylęgowość jaj w stadach rodzicielskich, wpływa korzystnie na zdrowotność stad.

Stosowanie:
preparat stosuje się przez krótki okres (2-3 dni) w sytuacjach, w których ilości witamin pobranych z paszy mogą być niewystarczające, np. w warunkach stresu, po szczepieniu, przy złej jakości paszy (porażenie grzybami) itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 50-150 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 100-300 g/100 kg.

Anty-Stres

- rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny

Przeznaczenie: Anty-Stres jest dodatkiem witaminowym stosowanym w żywieniu drobiu. Opracowane przez zespół LNB połączenie witamin i pierwiastków śladowych sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny w likwidowaniu skutków tzw. „zmęczenia stada” spowodowanego czynnikami stresowymi (wysoka temperatura, szczepienie, wytężona produkcja).

Stosowanie:
preparat stosuje się przez okres 10-14 dni w sytuacjach, w których obserwujemy pogorszenie kondycji, zmniejszenie apetytu, spadek nieśności i efektywności wylęgu. Po upływie tego okresu wycofujemy go na 50-60 dni. Podaje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-250 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 400-500 g/100 kg paszy.

Neutrotox

- preparat neutralizujący toksyny grzybowe i bakteryjne

Skład: glinokrzemian porowany, glinokrzemian warstwowany, minerały magnezowe, celuloza prażona o podwyższonej sorpcji, tanina aktywna, mieszanina wyselekcjonowanych ziół i przypraw, stabilizowane wyciągi ziołowe, kwas sorbowy, olejki eteryczne, bentonit, propionian sodu, mrówczan sodu.

Działanie: preparat absorbuje toksyny grzybów pleśniowych i bakterii, wiąże i neutralizuje toksyny, wydaliny i wydzieliny owadów i roztoczy, absorbuje przykre zapachy, wilgoć, działa antyzbrylająco, antyseptycznie, hamuje rozwój pleśni i bakterii toksycznych.

Wskazania: konserwacja i poprawa stanu higienicznego materiałów paszowych, neutralizacja ewentualnych toksyn bakteryjnych i grzybowych w paszach.

Stosowanie: 2-5 kg/tonę paszy w zależności od stopnia zanieczyszczenia paszy grzybami i bakteriami.

Acidosol

- płynny preparat zakwaszający przeznaczony do wody

Działanie: Acidosol j est p rzede wszystkim p łynnym z akwaszaczem z apewniającym stabilizację o raz higienizację instalacji wodnych. Po d odaniu d o wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów. W stosowanych powszechnie systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu m.in. dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo-mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla patogenów. Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia przepływu wody w poidłach. Przy obniżeniu pH do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój większości patogenów zostaje zahamowany. Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0. Trzeba pamiętać, że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania Acidosolu może być nie zauważalny od razu po dodaniu do wody. Z tych samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obniżania się pH wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z woda pitną efektywnie oddziałuje w przewodzie pokarmowym zwierząt prowadząc do poprawy trawienia pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory. Korzyści to: stabilizacja jakości wody pitnej, higienizacja instalacji wodnych, wzrost sprawności trawienia pasz, wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt, dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych, niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych oraz lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje.

Stosowanie: W zależności od pH wody pitnej 0,5-2,0 l/1000 l wody pitnej (0,5-2,0 ml/l). Celem powinno być uzyskanie pH wody pitnej 4,0-5,0.
ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA KACZEK (maksymalny udział w %)
ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA KACZEK (maksymalny udział w %)
*udział żyta, pszenżyta i otrąb z tych zbóż w mieszance dla starszych ptaków można zwiększyć o 10% pod warunkiem, że są one botanicznie "czyste" oraz pod warunkiem zastosowania właściwej dawki odpowiedniej mieszanki paszowej uzupełniającej lub premiksu (zawierającego enzym paszowy oparty o ksylanazę)
**zaleca się dość drobne zgniecenie lub ześrutowanie nasion rzepaku wraz z ziarnem zbóż jak najpóźniej przed produkcją mieszanki i skarmianiem (2-3 dni)
***udział sorga może być zwiększony o ok. 5% w każdej grupie pod warunkiem, że jest to sorgo o niskiej zawartości tanin, udział ten powinien być obniżony o 5% przy wysokiej zawartości tanin
****przyjęto zawartość min. 10% tłuszczu surowego w makuchu

ACIDOSOL

- Płynny preparat zakwaszająco-konserwujący przeznaczony do wody dla drobiu

Skład:
kwas fosforowy, kwas propionowy,
kwas octowy, kwas mlekowy.

Działanie: Acidosol jest przede
wszystkim płynnym zakwaszaczem
zapewniającym stabilizację oraz
higienizację instalacji wodnych.


Po dodaniu do wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów. W stosowanych powszechnie systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu między innymi dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo- mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla patogenów. Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia przepływu wody w poidłach. Nie mniej często dochodzi do zanieczyszczenia poideł miseczkowych i dzwonowych odchodami, w efekcie czego szybko dochodzi do infekcji bakteryjnych. Większość bakterii patogennych, takich jak: Escherichia Coli, czy Salmonella rozwija się intensywnie w warunkach pH wynoszącego pomiędzy 6,0 a 8,0. Przy obniżeniu pH do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój tych patogenów zostaje zahamowany.
Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0. Trzeba pamiętać, że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania Acidosolu może być nie zauważalny od razu po dodaniu do wody. Z tych samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obniżania się pH wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z wodą pitną efektywnie oddziałuje w przewodzie pokarmowym zwierząt prowadząc do poprawy trawienia pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory.

Korzyści:
 • Stabilizacja jakości wody pitnej
 • Higienizacja instalacji wodnych
 • Wzrost sprawności trawienia pasz
 • Wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt
 • Dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych, niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych
 • Lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje.
Stosowanie:
W zależności od pH wody pitnej 0,5 do 2,0 litra na 1000 litrów wody pitnej (0,5 do 2,0 ml/l). Celem powinno być uzyskanie pH wody pitnej = 4,0 do 5,0. Nie należy podawać preparatu do wody w trakcie podawania leków lub szczepionek, chyba że jest to wyraźnie zalecane.

Opakowanie:
 • Pojemniki 5 lub 20 l (zwrotne i bezzwrotne)

Środki ostrożności:
Preparat silnie skoncentrowany. Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią etykiety.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?