LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Kurczęta rzeźne

Stale rosnący potencjał genetyczny współczesnych brojlerów kurzych pozwala osiągać coraz lepsze wyniki produkcyjne. Aby móc wykorzystać drzemiący w kurczakach potencjał do wzrostu, niezbędnym jest dostosowanie żywienia. Żywienie, stanowiąc największy element kosztowy, odgrywa często kluczową rolę, zarówno w sukcesach, jak i porażkach odnoszonych w produkcji brojlerów kurzych. Rosnąca wiedza w zakresie żywienia pozwala lepiej dostosowywać składy skarmianych mieszanek, wpływając na zdrowie i prawidłowy wzrost ptaków. Brojlery żywi się bez żadnych ograniczeń ilościowych, dostosowując skład i parametry poszczególnych mieszanek do wieku, masy ciała i statusu zdrowotnego ptaków. W początkowym okresie odchowu brojlery mają większe zapotrzebowanie na składniki budulcowe, a w szczególności białko, co wymaga dość wysokiej koncentracji tego składnika pokarmowego. W późniejszych okresach zapotrzebowanie na białko spada, a wzrasta zapotrzebowanie na energię dostarczaną w mieszankach. Niezwykle istotnym zagadnieniem w żywieniu brojlerów kurzych jest dobór surowców użytych do wytworzenia paszy pełnoporcjowej.
W niniejszym katalogu zachęcamy Państwa do korzystania wyłącznie ze sprawdzonych źródeł składników pokarmowych, takich jak ziarna zbóż: kukurydzy i pszenicy, poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz w ograniczonych ilo- ściach poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i dobrej jakości mączki rybnej oraz tłuszczy wyłącznie pochodzenia ro- ślinnego, jak oleje sojowy lub rzepakowy. Wykorzystywanie tak bezpiecznych surowców do wytwarzania własnych mieszanek pełnoporcjowych pozwala prowadzić stabilną i zdrową produkcję mięsa drobiowego. Dla peł- nego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w używanych surowcach wzbogaciliśmy wszystkie oferowane w niniejszym katalogu produkty o efektywny kompleks enzymatyczny oraz naturalnego pochodzenia stymulator produkcyjności, dla większego bezpieczeństwa prowadzonych odchowów.W niniejszym katalogu zachęcamy Państwa do korzystania wyłącznie ze sprawdzonych źródeł składników pokarmowych, takich jak ziarna zbóż: kukurydzy i pszenicy, poekstrakcyjnej śruty sojowej oraz w ograniczonych ilościach poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i dobrej jakości mączki rybnej oraz tłuszczy wyłącznie pochodzenia roślinnego, jak oleje sojowy lub rzepakowy.
Wykorzystywanie tak bezpiecznych surowców do wytwarzania własnych mieszanek pełnoporcjowych pozwala prowadzić stabilną i zdrową produkcję mięsa drobiowego. Dla pełnego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w używanych surowcach wzbogaciliśmy wszystkie oferowane w niniejszym katalogu produkty o efektywny kompleks enzymatyczny oraz naturalnego pochodzenia stymulator produkcyjności, dla większego bezpieczeństwa prowadzonych odchowów. W katalogu znajdziecie Państwo 3 odrębne linie produktów przeznaczone do samodzielnego bezpiecznego przygotowania pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla brojlerów. W tabelach podajemy składy naszych produktów jak i przykładowe receptury pasz pełnoporcjowych przygotowanych na ich bazie. Istnieje możliwość stworzenia innych niż prezentowane układów recepturowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami Handlowymi.

Żywienie brojlerów kurzych. Ramowy schemat produktów.

 

FeelFree

NAJPROSTSZA DROGA DO ŻYWIENIA W ZGODZIE Z NATURĄ

● STARTER - PEŁNOPORCJOWY

● GROWER/FINISZER - UZUPEŁNIAMY TYLKO PSZENICĄ


FeelFree to linia produktów umożliwiająca w najprostszy możliwie sposób prowadzić zdrową i zrównoważoną produkcję brojlerów kurzych. Linia składa się z 2 produktów: • paszy pełnoporcjowej FeelFree Pisklę kod 305060 przeznaczonej na pierwsze 2 tygodnie oraz, • koncentratu FeelFree Brojler 50% kod 330600 • OMEGA 3 FeelFree Brojler 30% UNIWERSALNY przeznaczonego do stosowania w okresie grower i finiszer Pierwsze dni życia piskląt są niezwykle ważnym etapem w rozwoju, rzutującym na powodzenie całego odchowu. W tym okresie najintensywniej przyrastają organy wewnętrzne, m. in. przewód pokarmowy, oraz rozwija się układ odpornościowy decydujący o zdrowiu ptaków w późniejszym czasie. Zastosowany w produktach dobór komponentowy i założone parametry żywieniowe mają zapewnić doskonały start ptaków do zdrowego wzrostu w kolejnych tygodniach życia. Odchowując brojlery kurze w warunkach niefermowych celem nadrzędnym jest wyprodukowanie ptaków cechujących się dobrym zdrowiem i doskonałymi walorami smakowymi finalnie uzyskiwanego mięsa. Produkty nie wymagają stosowania okresu karencji ze względu na rodzaj użytego kokcydiostatyku. Zalecamy zastosowanie jedynie 400g mieszanki FeelFree Pisklę/1 ptaka, co przekłada się na zakup 40 kg mieszanki na każde 100 sztuk brojlerów. Po skarmieniu mieszanki FeelFree Pisklę zalecamy zastosowanie specjalistycznego koncentratu FeelFree Brojler 50%, który podajemy po zmieszaniu w proporcji 1:1 z grubo śrutowaną pszenicą.

Parametry mieszanek paszowych linii FEEL FREE

NOWOŚĆ FeelFree Brojler Omega 3


FeelFree Brojler Omega 3 jest przeznaczony do najbardziej wymagającego odbiorcy, któremu zależy na prozdrowotnych właściwościach produkowanego drobiu. Produkt wnosi kwasy tłuszczowe Omega 3, najbardziej wartościowe i zazwyczaj deficytowe żywieniowo składniki odpowiadające m.in. za pracę serca, mózgu  i oczu. Zawiera również najefektywniejsze organiczne źródła mikroelementów w postaci chelatów miedzi, cynku, manganu  i selenu. Po dodaniu pszenicy tworzy zbilansowaną karmę dla brojlerów kurzych, umożliwiając im zrównoważony wzrost oraz dając  wysokie walory dietetyczne i smakowe odchowywanych brojlerów.

PROFIT


Mieszanki paszowe uzupełniające 35-30%
STARTER – 35% (337502)
GROWER – 30% (337512)
FINISZER – 30% (337520)

 

 

Dodajemy:

 • WYŁĄCZNIE ZBOŻA

 

Zalety:
 • Łatwość zastosowania
 • Wysoka jakość komponentów białkowych
 • Natłuszczone wyłącznie olejem roślinnym
 • Pełne uzupełnienie energii i białka w mieszance

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii PROFIT

Przykładowe receptury mieszanek paszowych uzupełniających na bazie produktow linii PROFIT

Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu brojlerów. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy o kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce a ostatniej stronie katalogu).

TURBO


Premiksy i mieszanki paszowe uzupełniające 5%
STARTER 5% (347502)
GROWER 5% (347512)
FINISZER 5% (347520)

 

 

Dodajemy:

 • KOMPONENTY BIAŁKOWE
 • OLEJ ROŚLINNY
 • ZBOŻA

 

Zalety:
 • Doskonały skład premiksowy na nośniku organicznym
 • Stanowią kompletną przedmieszkę do bezpośredniego dozowania do mieszalnika
 • Łatwe do rozmieszania z pozostałymi komponentami mieszanki
 • Ekonomicznie najlepszy wybór

Parametry premiksów i mieszanek paszowych uzupełniających linii TURBO

Przykładowe receptury premiksów i mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TURBOPrezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu brojlerów. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

 

LONOMIX

To opracowane przez zespół LNB specjalistyczne preparaty witaminowe i mineralno – witaminowe uzupełniające i wzbogacające żywienie w poszczególne grupy wnoszonych substancji aktywnych, których niedobór prowadzi do obniżenia efektywności produkcji. Preparaty mogą być podawane do paszy lub rozpuszczalne w wodzie (dotyczy niektórych preparatów).  Zapotrzebowanie na witaminy
i minerały wzrasta szczególnie w sytuacjach stresowych spowodowanych wysoką temperaturą, zabiegami zootechnicznymi, w okresach osłabienia powodowanych przez przebyte choroby i kuracje farmakologiczne. W produkcji intensywnej drobiu mamy do czynienia z bardzo dużym fizjologicznym obciążeniem organizmu, co powoduje dużą wrażliwość ptaków na okresowe czynniki

stresowe. W tych czasie okresowe wprowadzanie dodatkowych dawek składników mineralnych i witamin jest skutecznym narzędziem zapobiegającym załamaniom produkcyjności.

 

Bardzo cenna jest stała współpraca hodowcy z lekarzem weterynarii - specjalistą w zakresie drobiu, który dobierze w sytuacjach zagrożenia odpowiedni Lonomix.
Lonacid Drób - preparat zakwaszający dla drobiu
 
Przeznaczenie: Lonacid Drób jest dodatkiem zakwaszającym do mieszanek sypkich dla drobiu. Preparat, poprzez obniżenie pH treści przewodu pokarmowego, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne oddziaływanie surowców o silnych właściwościach buforujących. Zawarte w preparacie kwasy organiczne (propionowy, mrówkowy) oraz ich sole hamują rozwój grzybów ograniczając w ten sposób możliwość powstawania mykotoksyn. Lonacid Drób wykazuje również działanie konserwujące w odniesieniu do pasz i surowców paszowych. W tym wypadku dawkowanie zależy od wielu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu preparatu. Do czynników tych należą m.in.: warunki i długość okresu przechowywania surowców oraz ich wilgotność. Mieszaniny kwasów i ich soli wykazują efekt synergiczny; odpowiednie ich kombinacje dają w żywieniu drobiu lepszy efekt, niż stosowanie tylko jednego kwasu nawet w bardzo wysokich dawkach. Preparat sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników paszy, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zwiększa dynamikę przyrostów, zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, jest dodatkowym źródłem energii w paszy, pozwala na skuteczną kontrolę poziomu Salmonelli w paszach i surowcach paszowych, nie oddziaływuje negatywnie na pozostałe składniki paszy.
 
Stosowanie: Lonacid Drób należy stosować w żywieniu wszystkich gatunków i grup technologicznych drobiu po uprzednim wymieszaniu z paszą. Należy go podawać w ilości 2 kg/t mieszanki pełnoporcjowej.
 
Brojler - rozpuszczalny preparat wielowitaminowy
 

Przeznaczenie: Brojler jest dodatkiem uzupełniającym niedobory witaminowe u intensywnie rosnących ptaków. Jego stosowanie zapobiega spadkom przyrostu i zaburzeniom pokarmowym, np. po zastosowaniu antybiotyku, przy szczepieniu, przy złej jakości paszy (porażenie grzybami) oraz we wszystkich sytuacjach stresowych.


Stosowanie: preparat stosuje się przez krótki okres (2-3 dni) w sytuacjach, w któ- rych obserwujemy pogorszenie stanu zdrowotnego, obniżone przyrosty, apatię bądź zmniejszony apetyt. Podajemy go po rozpuszczeniu w wodzie w ilościach 150-250 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 250-400 g/100 kg paszy.

ElectroStim (100351)
 

Działanie: długie okresy upalnej pogody wpływają na zachwianie funkcjonowania organizmu oraz ogólne pogorszenie kondycji ptaków. Następuje ponadnormatywne uwalnianie wody przez płuca i nerki, zaburzające równowagę elektrolitów i czynności chemiczne organizmu. Zwiększone wydalanie wody, nawet 8-krotnie większe, niż w warunkach optymalnych, wiąże się z utratą pierwiastków mineralnych, zwłaszcza sodu i potasu. Biorąc pod uwagę, że organizm nie ma możliwości tworzenia rezerw ww. pierwiastków, łatwo o ich deficyt, co skutkuje ograniczeniem apetytu, a w konsekwencji wymiernymi stratami produkcyjnymi. Szczególnie polecany przy spadku intensywności żerowania z powodu upałów, w okresach zagrożenia upadków spowodowanych stresem cieplnym, w sytuacji ogólnego spadku kondycji i osłabienia zwierząt, po szczepieniach i innych zabiegach weterynaryjnych i zootechnicznych, przy podejrzeniu niedoboru białka i aminokwasów w żywieniu.


Sposób podania: łatwo rozpuszczalny i rozprowadzalny przez linie pojenia i urządzenia dozujące.
Stosowanie: 1 l/1000 l wody.

Anty-Stres - rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny
 

Przeznaczenie: Anty-Stres jest dodatkiem witaminowym stosowanym w żywieniu drobiu. Opracowane przez zespół LNB połączenie witamin i pierwiastków śladowych sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny w likwidowaniu skutków tzw. „zmęczenia stada” spowodowanego czynnikami stresowymi (wysoka temperatura, szczepienie, wytężona produkcja).

 

Stosowanie: preparat stosuje się przez okres 10-14 dni w sytuacjach, w któ- rych obserwujemy pogorszenie kondycji, zmniejszenie apetytu, spadek nieśności i efektywności wylęgu. Po upływie tego okresu wycofujemy go na 50-60 dni. Podaje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-250 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 400- 500 g/100 kg paszy.

 

Neutrotox - preparat neutralizujący toksyny grzybowe i bakteryjne
 

Skład: glinokrzemian porowany, glinokrzemian warstwowany, minerały magnezowe, celuloza prażona o podwyższonej sorpcji, tanina aktywna, mieszanina wyselekcjonowanych ziół i przypraw, stabilizowane wyciągi ziołowe, kwas sorbowy, olejki eteryczne, bentonit, propionian sodu, mrówczan sodu.


Działanie: preparat absorbuje toksyny grzybów pleśniowych i bakterii, wiąże i neutralizuje toksyny, wydaliny i wydzieliny owadów i roztoczy, absorbuje przykre zapachy, wilgoć, działa antyzbrylająco, antyseptycznie, hamuje rozwój pleśni i bakterii toksycznych. Wskazania: konserwacja i poprawa stanu higienicznego materiałów paszowych, neutralizacja ewentualnych toksyn bakteryjnych i grzybowych w paszach.


Stosowanie: 2-5 kg/tonę paszy w zależ- ności od stopnia zanieczyszczenia paszy grzybami i bakteriami.

 

Acidosol - płynny preparat zakwaszający przeznaczony do wody
 

Działanie: Acidosol jest przede wszystkim płynnym zakwaszaczem zapewniającym stabilizację oraz higienizację instalacji wodnych. Po dodaniu do wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów. W stosowanych powszechnie systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu m.in. dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo-mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla patogenów. Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia przepływu wody w poidłach. Przy obniżeniu pH do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój większości patogenów zostaje zahamowany. Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0. Trzeba pamiętać, że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania Acidosolu może być nie zauwa- żalny od razu po dodaniu do wody. Z tych samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obni- żania się pH wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z wodą pitną efektywnie oddziałuje w przewodzie pokarmowym zwierząt, prowadząc do poprawy trawienia pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory.

 

Korzyści to: stabilizacja jakości wody pitnej, higienizacja instalacji wodnych, wzrost sprawności trawienia pasz, wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt, dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych oraz lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje. Stosowanie: W zależności od pH wody pitnej 0,5-2,0 l/1000 l wody pitnej (0,5-2,0 ml/l). Celem powinno być uzyskanie pH wody pitnej 4,0-5,0.

 
Zalecane udziały graniczne materiałów i dodatków paszowych w mieszankach paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt rzeźnych (maksymalny udział w %)*udział żyta, pszenżyta i otrąb z tych zbóż w mieszance na końcowy okres tuczu można zwiększyć o 5% pod warunkiem, że są one botanicznie "czyste" oraz pod warunkiem zastosowania właściwej dawki odpowiedniej ieszanki paszowej uzupełniającej lub premiksu zawierającego enzym paszowy oparty o ksylanazę
*zaleca się dość drobne zgniecenie lub ześrutowanie nasion rzepaku wraz z ziarnem zbóż jak najpóźniej przed produkcją mieszanki i skarmianiem (2-3 dni)
***udział sorga może być zwiększony o ok. 5% w każdej grupie pod warunkiem, że jest to sorgo o niskiej zawartości tanin
****przyjęto zawartość min. 10% tłuszczu surowego w makuchu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?