LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Program żywienia "Stada towarowe"

Szanowni Państwo,
przekazuję do wykorzystania i stosowania pierwsze wydanie programu żywienia stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych LNB. Celem niniejszego programu jest zakreślenie ram żywieniowych dla współczesnych linii kur towarowych z podaniem granicznych udziałów, najczęściej wykorzystywanych w krajowych warunkach, materiałów paszowych.

Program powstał w wyniku licznych praktycznych obserwacji terenowych z wykorzystaniem wyników doświadczeń i dostępnych publikacji; obejmuje materiał genetyczny obecny na polskim rynku.

Szczególne podziękowania chcę złożyć grupie ściśle współpracujących z nami klientów, których wyniki, uwagi oraz obserwacje stały się inspiracją i bezcennym źródłem wiedzy dla stworzenia jeszcze lepszych rozwiązań żywieniowych przekładających się na coraz lepsze wyniki produkcyjne.

W załączonych w niniejszej publikacji tabelach znajdziecie, Państwo, zalecaną zawartość składników pokarmowych w poszczególnych typach mieszanek paszowych pełnoporcjowych. Najczęściej zalecane zawartości składników pokarmowych znajdują się w kolumnie „optym.” gwarantując efektywną i ekonomicznie uzasadnioną produkcję w większości uwarunkowań środowiskowo-genetycznych obecnych w Polsce.W zaleceniach określono także minimalne poziomy składników pokarmowych, które powinny znajdować się w mieszankach paszowych pełnoporcjowych celem uzyskania dobrych wskaźników produkcyjnych („min.”). Wartości zawarte w kolumnie „maks.” zalecam tym spośród Państwa, którzy chcą prowadzić bardzo intensywne żywienie lub są predysponowani do tak intensywnej produkcji z innych powodów.

Podane wartości składników pokarmowych należy traktować jako orientacyjne; odpowiadają one obecnie stosowanym w LNB matrycom wartości pokarmowej najczęściej wykorzystywanych w żywieniu stad towarowych materiałów paszowych. W zaleceniach podaję między innymi preferowaną zawartość aminokwasów ogólnych w mieszankach, nie podaję poziomu aminokwasów strawnych, gdyż wartość ta jest przy podstawowych materiałach paszowych dość stabilna i jest wynikową aminokwasów ogólnych. Podawane zawartości wapnia oraz fosforu przyswajalnego uwzględniają dodatek fitazy w dawkach rekomendowanych przez producenta. W niniejszym opracowaniu kolumna „optym.” obrazuje parametry niezbędne dla uzyskania pełnej produkcyjności zakładając spożycie ok. 110 g paszy pełnoporcjowej.

W niniejszym opracowaniu tylko sygnalizacyjnie poruszam temat dodatków paszowych i innych substancji czynnych używanych czasami w żywieniu kur. Jest to temat bardzo złożony, a ewentualny dobór odpowiednich substancji czynnych uzależniam
od indywidualnych uwarunkowań i pozostawiam w gestii współpracujących ze sobą: właściciela stada i specjalisty ds. żywienia. Niepodjęty został również temat preparatów kokcydiostatycznych stosowanych w praktyce alternatywnie do szczepień przeciw kokcydiozie; dobór i rotację preparatami zalecam zawsze konsultować indywidualnie.

Zdając sobie sprawę z ogromu indywidualnych uwarunkowań, dostępnych nietypowych materiałów paszowych oraz złożoności tematu żywienia stad towarowych niosek jaj konsumpcyjnych zachęcam do kontaktu z pracownikami LNB w celu dopasowania program żywienia u każdego z Państwa.

Prawidłowe zbilansowanie mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur nieśnych wymaga nie tylko pokrycia zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki pokarmowe, ale także uwzględnienia czynników antyżywieniowych zawartych w poszczególnych surowcach. Stąd też w niniejszej publikacji zamieszczam zalecane udziały graniczne dostępnych w Polsce materiałów paszowych.

Mam nadzieję, że przedstawione w tym opracowaniu dane umożliwią Państwu poprawienie efektów produkcyjnych i ekonomicznych – czego szczerze życzę.

Z poważaniem,
dr inż. Maciej Frątczak

ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA STAD NIOSEK (maksymalny udział w %).

Liczby w nawiasach oznaczają zalecane, minimalne udziały w mieszance paszowej pełnoporcjowej. Przykłady oznaczeń: (25) 40 - oznacza minimum 25%, a maksimum 40%

ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA STAD NIOSEK (maksymalny udział w %).
*udział żyta, pszenżyta i otrąb z tych zbóż w mieszance dla starszych ptaków można zwiększyć o 10 % pod warunkiem, że są one botanicznie "czyste" oraz pod warunkiem zastosowania właściwej dawki odpowiedniej mieszanki paszowej uzupełniającej lub premiksu (zawierającego enzym paszowy oparty o ksylanazę)
**zaleca się dość drobne zgniecenie lub ześrutowanie nasion rzepaku wraz z ziarnem zbóż jak najpóźniej przed produkcją mieszanki i skarmianiem (2-3 dni)
***udział sorga może być zwiększony o ok. 5 % w każdej grupie pod warunkiem, że jest to sorgo o niskiej zawartości tanin, udział ten powinien być obniżony o 5 % przy wysokiej zawartości tanin
****przyjęto zawartość min. 10 % tłuszczu surowego w makuchu
*****udział dopuszczalny tylko dla linii kur pozbawionych genetycznie problemu tzw. rybiego zapachu


ZALECANA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W 1 kg MIESZANEK PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA KUR STAD TOWAROWYCHZALECANA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W 1 kg MIESZANEK PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA KUR STAD TOWAROWYCH
Zalecane poziomy witamin i mikroelementów dotyczą ilości dodawanych za pośrednictwem premiksu
*podane przedziały czasowe mogą się różnić i uzależnione są od uwarunkowań indywidualnych
**wartości uwzględniają dodatek fitazy
***wartości min. dla Fe, Cu, Zn, Mn i Se dotyczą mieszanek, w których pierwiastki te w 30 % wprowadzono w formie organicznej

STADA TOWAROWE

Bilansując mieszanki paszowe pełnoporcjowe szczególną uwagę należy poświęcić jakości używanych materiałów paszowych. Istnieje szereg zagrożeń, które należy systematycznie monitorować. Analizując czynniki żywieniowe wpływające na ogólnie pojęte zdrowie zwierząt, należy uwzględniać wszystkie źródła, jakimi wprowadzamy składniki do organizmu zwierząt. Część składników może, poza paszą, docierać również poprzez wodę (ok. dwukrotnie wyższe spożycie w stosunku do paszy) oraz poprzez ściółkę.

Niektóre mikroelementy wprowadzane w dużym nadmiarze mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt. W poniższej tabeli podaję przybliżone poziomy toksyczności wybranych mikroelementów w kg paszy dla kur. Niekiedy i znacznie niższe poziomy mogą stanowić zagrożenie.
Obszerną grupa związków niepożądanych w żywieniu drobiu są mikotoksyny. Mikotoksyny są toksycznymi metabolitami produkowanymi przez grzyby mogące rozwijać się na surowcach roślinnych, zarówno w trakcie wegetacji na polu, jak i w trakcie przechowywania. Mikotosyny są nadal stosunkowo mało poznaną grupa czynników antyżywieniowych mogących zagrażać jakości pasz. Znane są poziomy szkodliwie oddziaływujące na drób wybranych mikotosyn, jednakże często znacznie większe zagrożenie wywołuje synergistyczne oddziaływania niektórych mikotoksyn, nawet przy stosunkowo niskim poziomie każdej z nich z osobna.
Podstawową metodą obniżania ryzyka mikotoksykoz jest staranna selekcja przyjmowanego zboża i surowców zbożopochodnych. Partie zagrożone należy odsyłać lub stosować w niewielkich ilościach. Obecnie funkcjonują na rynku preparaty dość skutecznie obniżające ryzyko przedostania się do organizmu mikotoksyn. Są to odpowiednio złożone detoksykanty; w celu doboru odpowiedniego preparatu zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem marki LNB.
STADA TOWAROWE
STADA TOWAROWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?