LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Stada Towarowe

Nioski towarowe jaj konsumpcyjnych

Jajo kurze dość powszechnie uznawane jest za doskonałe, często określane jako wzorcowe źródło składników pokarmowych dla człowieka. Tak doskonały produkt powstaje w wyniku przetworzenia przez organizm kury składników pokarmowych, do jakich miała dostęp w zjadanej paszy. Stąd niezwykle ważnym jest zapewnienie kurom dobrej jakości mieszanki paszowej opartej o bezpieczne składniki.

 

Produkcję jaj kury rozpoczynają w okresie dojrzałości po około 18-tygodniowym okresie wzrostu określanym jako okres odchowu. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe znacznie zmienia się w czasie odchowu i niezbędnym jest zastosowanie co najmniej 2 rodzajów mieszanek. Zaleca się stosowanie pierwszej mieszanki przez okres 6-8 tygodni w zależności od osiąganej masy ciała i wyrównania stada. N astępnie wprowadza się drugi rodzaj mieszanki tzw. „odchów 2” o znacznie uboższej zawartości składników budulcowych i energetycznych, aby umożliwić prawidłowy rozwój młodego organizmu.

W okresie odchowu najistotniejszym jest nie dopuścić do nadmiernego przyrostu masy ciała w żadnym z okresów. Zaleca się kontrolnie przeważać reprezentatywną część posiadanej populacji kur w okresach tygodniowych i porównywać do wzorca masy otrzymanego przy zakupie piskląt. Ewentualne odchylenia są podstawą do korekty parametrów skarmianych mieszanek.

Prawidłowo przeprowadzony odchów jest pierwszym niezbędnym warunkiem dobrej nieśności i zdrowia w późniejszym czasie.

Początek nieśności przypadający pomiędzy 17-19 tygodniem życia wymaga wprowadzenia dostosowanych mieszanek. Najlepiej tuż przed tym okresem wprowadzić mieszankę tzw. „przednieśną”, która będzie działała stymulująco na organizm kur, skarmianie takiej mieszanki zaleca się do uzyskania ok. 5% nieśności kur w stadzie. Wówczas należy rozpocząć skarmianie właściwej mieszanki na okres nieśności. Największa różnica pomiędzy okresem odchowu a nieśności w zapotrzebowaniu dotyczy składników mineralnych, a w szczególności

wapnia. Dobrym źródeł wapnia jest kreda pastewna, najlepiej podawana w dwóch formach: w 1/3 w formie miałkiej, a w 2/3 w postaci grubej pozwalając uwalniać wapń z opóźnieniem w okresie nocy, gdy formowana jest skorupa jajowa.

W katalogu znajdziecie Państwo 3 odrębne linie produktów przeznaczonych do samodzielnego bezpiecznego przygotowania pełnoporcjowych mieszanek paszowych dla kur niosek jaj konsumpcyjnych. W tabelach podajemy składy naszych produktów, jak i przykładowe receptury pasz pełnoporcjowych przygotowanych na ich bazie.

Istnieje możliwość stworzenia innych, niż prezentowane, układów recepturowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszymi Przedstawicielami Handlowymi lub Specjalistami ds. Żywienia Drobiu. Telefony zamieszczamy na mapkach na ostatniej stronie katalogu.

Żywienie kur niosek jaj konsumpcyjnych. Ramowy schemat produktów.

Żywienie kur niosek jaj konsumpcyjnych. Ramowy schemat produktów.

 

FEEL FREE (230600)
Mieszanka Paszowa Uzupełniająca 33%

 

Obserwacja zwierząt w naturalnym środowisku była pierwowzorem do tworzenia optymalnych warunków w hodowli, której celem jest uzyskania możliwie wysokiej produkcyjności kur w warunkach fermowych. Powstało wiele badań opisujących naturalne zachowania kur próbujących poznać i zrozumieć mechanizmy kierujące kurami w zdolności do doboru optymalnych dla zdrowia składników pobieranego pokarmu.

Dorosłe kury posiadają unikalną w świecie przyrody umiejętność selektywnego wyboru najbardziej optymalnych dla zdrowia składników diety, jeśli umożliwimy im dostęp do urozmaiconego pokarmu. Zdrowie kur i skład karmy są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na produkcję pełnowartościowych zdrowych jaj konsumpcyjnych.

Mieszanka paszowa uzupełniająca FeelFree (230600) została opracowana jako odzwierciedlenie naturalnego doboru komponentowego kur w okresie nieśności. Receptura produktu zawiera wszystkie komponenty i składniki pokarmowe, poza ziarnami zbóż, niezbędne dla optymalnej produkcji niosek.

Zaleca się zastosowanie mieszanki FeelFree w ilości 1/3 w stosunku do 2/3 zbóż, jakimi należy uzupełnić porcję, aby wytworzyć własną, w pełni pokrywającą zapotrzebowanie, karmę dla kur.

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla stad niosek towarowych

Przykładowe receptury mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla stad niosek towarowych

PROFIT


Mieszanki paszowe uzupełniające 30-20%
ODCHÓW-1 30% (230511)
ODCHÓW-2 20% (230521)
NIOSKA 25% (230530)

Dodajemy
 • WYŁĄCZNIE ZBOŻA I KREDĘ PASTEWNĄ

 

Zalety

 • Łatwość zastosowania
 • Wysoka jakość komponentów białkowych
 • Natłuszczone wyłącznie olejem roślinnym
 • Pełne uzupełnienie energii i białka w mieszance

 

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii PROFIT

Parametry mieszanek paszowych uzupełniających linii PROFIT

Przykładowe receptury mieszanek paszowych uzupełniających na bazie produktow linii PROFIT

Przykładowe receptury mieszanek paszowych uzupełniających na bazie produktow linii PROFIT Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu niosek towarowych. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

 

TOPMIX


Premiksy i mieszanki paszowe uzupełniające 2,5-2%
ODCH ÓW-1 2,5% (270511)
ODCH ÓW-2 2 % (250571)
NIOSKA 2% (250910)

Dodajemy
 • ZBOŻA
 • KOMPONENTY BIAŁKOWE
 • OLEJ ROŚLINNY
 • KREDA PASTEWNA

 

Zalety
 • Doskonały skład premiksowy na nośniku organicznym
 • Stanowią kompletną przedmieszkę do bezpośredniego dozowania do mieszalnika
 • Łatwe do rozmieszania z pozostałymi komponentami mieszanki
 • Ekonomicznie najlepszy wybór

Parametry premiksów i mieszanek paszowych uzupełniających linii TOPMIX

Parametry premiksów i mieszanek paszowych uzupełniających linii TOPMIX

Przykładowe receptury premiksów i mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TOPMIX

Przykładowe receptury premiksów i mieszanek paszowych pełnoporcjowych na bazie produktow linii TOPMIX Prezentowane dawki są jedynie przykładowymi rozwiązaniami żywieniowymi. Na rynku dostępnych jest wiele innych surowców i materiałów paszowych, jakie z powodzeniem można wykorzystać w żywieniu niosek towarowych. W celu właściwego indywidualnego zoptymalizowania żywienia na konkretnej fermie zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Żywienia Drobiu (numery telefonów zamieszczono na mapce na ostatniej stronie katalogu).

 

LONOMIX

To opracowane przez zespół LNB specjalistyczne preparaty witaminowe i mineralno – witaminowe uzupełniające i wzbogacające żywienie w poszczególne grupy wnoszonych substancji aktywnych, których niedobór prowadzi do obniżenia efektywności produkcji. Preparaty mogą być podawane do paszy lub rozpuszczalne w wodzie (dotyczy niektórych preparatów).
Zapotrzebowanie na witaminy i minerały wzrasta szczególnie w sytuacjach stresowych spowodowanych wysoką temperaturą, zabiegami zootechnicznymi, w okresach osłabienia powodowanych przez przebyte choroby i kuracje farmakologiczne. W produkcji intensywnej drobiu mamy do czynienia z bardzo dużym fizjologicznym obciążeniem organizmu, co powoduje dużą wrażliwość ptaków na okresowe czynniki

stresowe. W tych czasie okresowe wprowadzanie dodatkowych dawek składników mineralnych i witamin jest skutecznym narzędziem zapobiegającym załamaniom produkcyjności.

 

Bardzo cenna jest stała współpraca hodowcy z lekarzem weterynarii - specjalistą w zakresie drobiu, który dobierze w sytuacjach zagrożenia odpowiedni Lonomix.

Lonacid Drób - pasze dla drobiu - preparat zakwaszający
Przeznaczenie: Lonacid Drób jest dodatkiem zakwaszającym do mieszanek sypkich dla drobiu. Preparat, poprzez obniżenie pH treści przewodu pokarmowego, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne oddziaływanie surowców o silnych właściwościach buforujących. Zawarte w preparacie kwasy organiczne (propionowy, mrówkowy) oraz ich sole hamują rozwój grzybów ograniczając w ten sposób możliwość powstawania mykotoksyn. Lonacid Drób wykazuje również działanie konserwujące w odniesieniu do pasz i surowców paszowych. W tym wypadku dawkowanie zależy od wielu czynników, które powinny zostać uwzględnione przy stosowaniu preparatu. Do czynników tych należą m.in.: warunki i długość okresu przechowywania surowców oraz ich wilgotność. Mieszaniny kwasów i ich soli wykazują efekt synergiczny; odpowiednie ich kombinacje dają w żywieniu drobiu lepszy efekt, niż stosowanie tylko jednego kwasu nawet w bardzo wysokich dawkach. Preparat sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników paszy, działa stabilizująco na skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zwiększa dynamikę przyrostów, zapobiega rozwojowi bakterii chorobotwórczych, jest dodatkowym źródłem energii w paszy, pozwala na skuteczną kontrolę poziomu Salmonelli w paszach i surowcach paszowych, nie oddziaływuje negatywnie na pozostałe składniki paszy.
Stosowanie: Lonacid Drób należy stosować w żywieniu wszystkich gatunków i grup technologicznych drobiu po uprzednim wymieszaniu z paszą. Należy go podawać w ilości 2 kg/t mieszanki pełnoporcjowej.
 
Nioska - rozpuszczalny preparat wielowitaminowy
Przeznaczenie: Nioska jest dodatkiem uzupełniającym żywienie witaminowe niosek. Dzięki dużej zawartości witamin A, E oraz C stymuluje układ odpornościowy, poprawia ogólną zdrowotność stada, a właściwe uzupełnienie witaminą D3 sprzyja uzyskaniu dobrej wytrzymałości skorupy.
Dawkowanie: preparat podaje się przez krótki okres (3-4 dni) w sytuacjach, w których obserwujemy spadek wskaźników produkcyjnych i pogorszenie zdrowotności stada. Stosuje się go po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 150-250 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 250-500 g/100 kg paszy.
 
B Komplet - rozpuszczalny preparat wielowitaminowy
Przeznaczenie: B Komplet jest uniwersalnym dodatkiem dla wszystkich gatunków i grup technologicznych zwierząt uzupełniającym niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Stosowanie dodatku zapobiega spadkowi przyrostu i zaburzeniom pokarmowym, poprawia nieśność i wylęgowość jaj w stadach rodzicielskich, wpływa korzystnie na zdrowotność stad.
Stosowanie: preparat stosuje się przez krótki okres (2-3 dni) w sytuacjach, w których ilości witamin pobranych z paszy mogą być niewystarczające, np. w warunkach stresu, po szczepieniu, przy złej jakości paszy (porażenie grzybami) itp. Preparat stosuje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 0-150 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 100-300 g/100 kg.
 
Anty-Stres - rozpuszczalny preparat witaminowo-mineralny
Przeznaczenie: Anty-Stres jest dodatkiem witaminowym stosowanym w żywieniu drobiu. Opracowane przez zespół LNB połączenie witamin i pierwiastków śladowych sprawia, że preparat jest wyjątkowo skuteczny w likwidowaniu skutków tzw. „zmęczenia stada” spowodowanego czynnikami stresowymi (wysoka temperatura, szczepienie, wytężona produkcja).
Stosowanie: preparat stosuje się przez okres 10-14 dni w sytuacjach, w których obserwujemy pogorszenie kondycji, zmniejszenie apetytu, spadek nieśności i efektywności wylęgu. Po upływie tego okresu wycofujemy go na 50-60 dni. Podaje się po rozpuszczeniu w wodzie w ilości 200-250 g/100 l lub jako dodatek do paszy w ilości 400-500 g/100 kg paszy.
 
Neutrotox - preparat neutralizujący toksyny grzybowe i bakteryjne
Skład: glinokrzemian porowany, glinokrzemian warstwowany, minerały magnezowe, celuloza prażona o podwyższonej sorpcji, tanina aktywna, mieszanina wyselekcjonowanych ziół i przypraw, stabilizowane wyciągi ziołowe, kwas sorbowy, olejki eteryczne, bentonit, propionian sodu, mrówczan sodu.
Działanie: preparat absorbuje toksyny grzybów pleśniowych i bakterii, wiąże i neutralizuje toksyny, wydaliny i wydzieliny owadów i roztoczy, absorbuje przykre zapachy, wilgoć, działa antyzbrylająco, antyseptycznie, hamuje rozwój pleśni i bakterii toksycznych.
Wskazania: konserwacja i poprawa stanu higienicznego materiałów paszowych, neutralizacja ewentualnych toksyn bakteryjnych i grzybowych w paszach. Stosowanie: 2-5 kg/tonę paszy w zależności od stopnia zanieczyszczenia paszy grzybami i bakteriami.
 
Acidosol - płynny preparat zakwaszający przeznaczony do wody
Działanie: Acidosol j est p rzede wszystkim p łynnym z akwaszaczem z apewniającym stabilizację o raz higienizację instalacji wodnych. Po d odaniu d o wody obniża on pH wody pitnej prowadząc do zahamowania namnażania się w niej patogenów. W stosowanych powszechnie systemach pojenia zwierząt stosunkowo często dochodzi do zakażenia wody mikroorganizmami chorobotwórczymi. Sprzyja temu m.in. dodawanie do wody pitnej preparatów witaminowo-mineralnych, szczepionek i leków. Preparaty te stanowią dobrą pożywkę dla patogenów. Warto także pamiętać, że w opisanych warunkach szybko namnażają się także glony, w efekcie czego dochodzi do zmniejszenia przepływu wody w poidłach. Przy obniżeniu pH do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0 rozwój większości patogenów zostaje zahamowany. Z tych też względów dawkę Acidosolu proponujemy indywidualnie dostosować do każdego obiektu inwentarskiego tak, aby pH wody pitnej doprowadzić do wartości pomiędzy 4,0 a 5,0. Trzeba pamiętać, że w użytkowanych już obiektach efekt oddziaływania Acidosolu będzie w pierwszym okresie spowalniany poprzez biofilm mikroorganizmów występujący na wewnętrznej powierzchni rur. Stąd też efekt podawania Acidosolu może być nie zauważalny od razu po dodaniu do wody. Z tych samych względów zaleca się w pierwszym okresie podawanie wyższych dawek Acidosolu, które należy zmniejszać w miarę obniżania się pH wody pitnej. Acidosol pobrany wraz z woda pitną efektywnie oddziałuje w przewodzie pokarmowym zwierząt prowadząc do poprawy trawienia pasz oraz stymulując rozwój korzystnej mikroflory. Korzyści to: stabilizacja jakości wody pitnej, higienizacja instalacji wodnych, wzrost sprawności trawienia pasz, wzrost populacji korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt, dostarczenie cennych składników pokarmowych, w tym grup fosforanowych niezbędnych dla licznych reakcji biochemicznych oraz lepsza zdrowotność zwierząt i odporność na infekcje.
Stosowanie: W zależności od pH wody pitnej 0,5-2,0 l/1000 l wody pitnej (0,5-2,0 ml/l). Celem powinno być uzyskanie pH wody pitnej 4,0-5,0.
 
 
ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJ OWYCH DLA STAD NIOSEK
(maksymalny udział w %).
Liczby w nawiasach oznaczają zalecane, minimalne udziały w mieszance paszowej pełnoporcjowej. Przykłady oznaczeń: (25) 40 - oznacza minimum 25%, a maksimum 40%
ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJ OWYCH DLA STAD NIOSEK (maksymalny udział w %). Liczby w nawiasach oznaczają zalecane, minimalne udziały w mieszance paszowej pełnoporcjowej. Przykłady oznaczeń: (25) 40 - oznacza minimum 25%, a maksimum 40%*udział żyta, pszenżyta i otrąb z tych zbóż w mieszance dla starszych ptaków można zwiększyć o 10% pod warunkiem, że są one botanicznie "czyste" oraz pod warunkiem zastosowania właściwej dawki odpowiedniej mieszanki paszowej uzupełniającej lub premiksu (zawierającego enzym paszowy oparty o ksylanazę)
**zaleca się dość drobne zgniecenie lub ześrutowanie nasion rzepaku wraz z ziarnem zbóż jak najpóźniej przed produkcją mieszanki i skarmianiem (2-3 dni)
***udział sorga może być zwiększony o ok.5 % w każdej grupie pod warunkiem, że jest to sorgo o niskiej zawartości tanin, udział ten powinien być obniżony o 5% przy wysokiej
zawartości tanin
****przyjęto zawartość min. 10% tłuszczu surowego w makuchu
*****udział dopuszczalny tylko dla linii kur pozbawionych genetycznie problemu tzw. rybiego zapachu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?