LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

LonoGrain

Mieszanka paszowa uzupełniająca
Najwyższej jakości, wyselekcjonowane ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy poddane procesom czyszczenia, mikronizacji, płatkowania i rozdrabniania.

„LonoGrain” w żywieniu prosiąt:
Dominującym składnikiem mieszanek dla prosiąt jest ziarno zbóż, które przede wszystkim dostarcza prosiętom skrobię stanowiącą źródło energii. Ziarno zbóż powinno być wyselekcjonowane pod kątem stopnia wykształcenia, zawartości składników pokarmowych, czystości botanicznej, a zwłaszcza mikrobiologicznej. Bardzo ważną jest kontrola i stosowanie w żywieniu prosiąt ziarna zbóż o niskiej zawartości mikotoksyn. Negatywny wpływ mikotoksyn na organizm prosiąt jest wielokierunkowy i zazwyczaj prowadzi do spadku pobierania paszy, przyrostów masy ciała oraz zwiększenie podatności prosiąt na zachorowania.

Proces selekcji ziarna zbóż przeznaczonych do wytwarzania mpu „Lono- Grain” powinien dotyczyć wszystkich zbóż wchodzących w skład mieszanek dla prosiąt. Nie jest to jednak wystarczające, gdyż stosowanie „surowych śrut zbożowych” ogranicza dostępność energii dla prosiąt jak i prowadzi do znacznych strat katabolicznych aminokwasów oraz nie sprzyja pobieraniu paszy. Z tego względu wskazane jest stosowanie w żywieniu prosiąt mieszanek zawierających 20 do 40% ziarna zbóż poddanego dodatkowym zabiegom podnoszącym strawność skrobi i smakowitość paszy. Ilość takiego ziarna powinna być tym większa im bardziej niedorozwinięty jest system trawienny prosiąt. Do dokarmiania prosiąt przy maciorze oraz dla wcześnie odsadzanych prosiąt (ok. 4 tygodnia życia) o masach ciała poniżej 7-8 kg zaleca się by udział mpu „LonoGrain” wynosił 30 do 40%. Wprowadzenie do mieszanki dla prosiąt 20-30% mpu „LonoGrain” ma szczególne znaczenie w okresie po odsadzeniu. W wyniku odsadzenia następuje gwałtowny spadek sekrecji i aktywności α-amylazy, a więc enzymu odpowiedzialnego za rozkład skrobi. W efekcie skrobia zawarta w „surowych” śrutach zbożowych jest słabo trawiona przez prosięta i duża jej ilość przechodzi niestrawiona do jelita grubego stanowiąc dobra pożywkę dla rozwoju bakterii patogennych. Rozwiązaniem tego kłopotu jest wprowadzenie do mieszanek stosowanych w żywieniu prosiąt około 30% mpu „LonoGrain” na okres ok. 2 tygodni od odsadzenia. „LonoGrain” warto także wprowadzić do mieszanki na dalszy okres odchowu tj. do ok. 20 kg masy ciała, gdzie preferowany udział wynosi 20%.

Korzyści:

• Zoptymalizowany skład uwzględniający charakterystykę skrobi i włókna poszczególnych gatunków ziarna zbóż
• Doskonałe źródło łatwostrawnej skrobi (enzymatycznie oznaczona strawność min. 90%)
• Wyselekcjonowane ziarna zbóż o najwyższej jakości (kontrolowana czystość botaniczna, zawartość podstawowych
składników pokarmowych i mikotoksyn)
• Wielokierunkowe procesy obróbki podnoszące strawność i smakowitość mieszanki (oczyszczanie, mikronizacja, płatkowanie, mielenie)

STOSOWANIE:

Od 100 do 400 kg na 1 tonę mieszanki paszowej pełnoporcjowej dla:
• Prosiąt przy maciorze zalecany udział mieszance pełnoporcjowej 30 do 40%
• Prosiąt odsadzonych zalecany udział w mieszance pełnoporcjowej 20 do 40%
• Prosiąt od 2 tygodni po odsadzeniu do ok. 20/25 kg masy ciała zalecany udział w mieszance pełnoporcjowej 10 do
30%
• Macior wysokoprośnych i karmiących zalecany udział w mieszance pełnoporcjowej 10 do 20%

Skład

W skład mpu „LonoGrain” wchodzą wyselekcjonowane ziarna pszenicy, jęczmienia i kukurydzy, które poddano procesom mikronizacji. Ze względu na różnice w zawartości skrobi opornej, amylopektyny, amylozy oraz strukturze polisacharydów pszenicy, jęczmienia i kukurydzy każde ze zbóż poddawane jest nieco odmiennemu procesowi mikronizacji dotyczy to zwłaszcza temperatury i czasu oddziaływania promieniowania podczerwonego średniofalowego. Promieniowanie to wprawia molekuły znajdujące się w ziarnie w drgania o wysokiej częstotliwości, co doprowadza do przechodzenia wody w parę wodną gwałtownie opuszczającą surowiec. W efekcie krytaliczna, długołańcuchowa, trudno strawna struktura skrobi zostaje rozbita, a powstałe w to miejsce cukry proste i dwucukry są znacznie lepiej trawione przez prosięta. Zwiększa się szybkość rozkładu skrobi do glukozy w początkowym odcinku jelita cienkiego i prosięta mają dostęp do łatwostrawnej energii. Według przeprowadzonych analiz strawność skrobi w śrucie z „surowych ziaren zbóż” wchodzących w skład mpu „LonoGrain” wynosi około 30% i wzrasta do ok. 90% po przeprowadzonych procesach mikronizacji.

Celem dalszej poprawy strawności mikronizowane ziarna zbóż wchodzące w skład mpu „LonoGrain” poddawane są procesom płatkowania i mielenia. Ma to na celu uzyskanie dużej powierzchni cząsteczek paszy, do której ułatwiony będzie dostęp enzymów trawiennych. Uzyskane w ten sposób śruty są ze sobą mieszane w ustalonej proporcji tak by zapewnić w mpu „LonoGrain” nie tylko wysoką strawność skrobii, ale i odpowiedni udział frakcji włókna (NDF, ADF), które także ulega modyfikacji w wyniku mikronizacji.

Jak wykazano w badaniach stosowanie w żywieniu prosiąt mieszanek o wysokiej strawności przyczynia się do zdecydowanej poprawy wyników ich odchowu. Dotyczy to zarówno pobrania paszy, przyrostów masy ciała jak i mniejszego zużycia mieszanki na 1 kg przyrostu masy prosięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?