LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Lonomix Neutrotox

(100440)

NATURALNA OCHRONA PRZED TOKSYNAMI

  • Szerokie spektrum działania
  • Ochrona przed mikotoksynami
  • Ochrona przed enterotoksynami wytwarzanymi przez bakterie
  • Zachowana pełna wartość pokarmowa paszy
  • Poprawa wyników produkcyjnych

Właściwości:
Lonomix Neutrotox jest wieloskładnikowym, nowoczesnym preparatem o szerokim spektrum działania. Dzięki dużej powierzchni zarówno absorpcyjnej jak i dsorpcyjnej Lonomix Neutrotox wiąże toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, gazy jelitowe, metale ciężkie, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Dzięki warstwowej strukturze i dużej lepkości plastycznej preparat wykazuje właściwości powlekające w stosunku do błony śluzowej żołądka i jelit. Oddziałując z obecnymi w śluzie glikoproteinami zwiększa wytrzymałość żelu śluzówkowego na działanie szkodliwych czynników. Nie stwierdzono negatywnego wpływu preparatu na koncentrację mikroelementów i witamin zawartych w paszy.

Działanie:
Absporpcja – dzięki dużej powierzchni sorbcyjnej preparat może pochłaniać znaczne ilości szkodliwych substancji Adsporpcja – dzięki oddziaływaniom sił Van der Waalsa toksyny i bakterie „przyklejają się” do powierzchni preparatu. Powstałe kompleksy zostają wydalone z organizmu.

Mikotoksyny (metabolity grzybów mikroskopowych zwanych potocznie pleśniami) wykazują silne działanie toksyczne wobec organizmów ludzi oraz zwierząt. Przejawia się ono w niewielkich stężeniach – na poziomie około jednego miligrama w kilogramie, czyli jednomilionowej części masy (np: ziarna zbóż, paszy) lub jeszcze niższym. Ich spożycie powoduje mikotoksykozy – choroby cechujące się specyficznymi objawami, takimi jak: uszkodzenia nerek w przypadku ochratoksyny A, zaburzeniami płodności trzody chlewnej przez zearalenon, utraty łaknienia i wymiotów przez spożycie z paszą deoksyniwalenolu (=womitoksyny). Oprócz tego wszystkie mikotoksyny cechuje działanie niespecyficzne, objawiające się zmniejszeniem wykorzystania paszy i ogólnym pogorszeniem zdrowotności zwierząt będącego wynikiem ich działania immunosupresyjnego.

Badania: in vitro
Wiązanie toksyn grzybowych (%)
Wiązanie toksyn grzybowych (%)
*Główny składnik preparatu

Zearalenon (ZEA), deoksynivalenol (DON), fumonizyna (FB1) – ten rodzaj mikotoksyn wytwarzają grzyby z rodzaju Fusarium porażające kłosy zbóż i kolby kukurydzy na polu.

Ochratoksyna – ten rodzaj mikotoksyny wytwarzają gatunki grzybów z rodzajów Aspergillus i Penicillum w trakcie niewłaściwego przechowywania ziarna/paszy.

Aktualnym, istotnym zagadnieniem są także zatrucia i zakażenia pokarmowe powodowane przez bakterie (patogenne szczepy E.Coli, Salmonella, Clostridium, Staphyloccocus, Camphylobacter) występujące w przewodzie pokarmowym
zwierząt gospodarskich. Stanowią one poważny problem zdrowotny. Zastosowanie preparatów zakwaszających i hamujących rozwój bakterii, takich jak: Lonomix Lonacid Max oraz wiążących toksyny bakteryjne, takich
jak: Lonomix Neutrotox, pozwala na znaczne ograniczenie występowania biegunek i zdecydowaną poprawę wyników produkcyjnych.

Badania: in vivo
Wiązanie toksyn bakteryjnych przez główny składnik preparatu
Czynnik: Enterotoksyna wytwarzana przez patogenne szczepy E. Coli
Badania
Efekt: Poprawa wyników produkcyjnych


Badania:
in vivo
Wiązanie toksyn bakteryjnych przez główny składnik preparatu
Czynnik: Enterotoksyna wytwarzana przez Clostridium perfringens
Badania


Dawkowanie:
Jako dodatek do mieszanki pełnoporcjowej lub dziennej dawki bezpośrednio do koryta / żłobu stosuje się w ilości:
DawkowanieUWAGA: Skuteczność preparatu Lonomix Neutrotox wzrasta z równoczesnym zastosowaniem wieloskładnikowego zakwaszacza Lonomix Lonacid Max (kod 1017)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?