LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Program żywienia

Szanowni Państwo,

przekazuję do wykorzystania i stosowania 7 wydanie programu żywienia trzody chlewnej LNB. Wydanie to zostało poprawione i uzupełnione w oparciu o nowe rozporządzenia wykonawcze U.E., oraz publikacje i najnowsze wydania norm żywienia świń (z Polski, USA, Danii, Francji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii).

 

Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednich wydań wynikają z badań i obserwacji krajowych, na odchowywanych w Polsce świniach i w polskich warunkach środowiskowych. Za udostępnienie wyników tych badań dziękuję pracownikom jednostek badawczo-naukowych w Polsce. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Profesora dr hab. inż. Krzysztofa Lipińskiego, którego uwagi wydatnie przyczyniły się do urzeczywistnienia niniejszego wydania.

 

Przy tworzeniu nowego programu żywienia trzody chlewnej priorytetem było dla nas dopasowanie go do potencjału genetyczno- środowiskowego funkcjonującego w Państwa gospodarstwach. Dziękujemy wszystkim producentom trzody chlewnej, którzy przekazując nam wyniki testów i obserwacji przyczynili się do stworzenia jeszcze lepszych rozwiązań żywieniowych.

 

W załączonych w niniejszej publikacji tabelach znajdziecie Państwo zalecaną zawartość składników pokarmowych w poszczególnych typach mieszanek paszowych pełnoporcjowych. Najczęściej zalecane zawartości składników pokarmowych znajdują się w kolumnie „optym.” gwarantując efektywną, ekonomicznie uzasadnioną produkcję trzody chlewnej.

 

W zaleceniach określono także minimalne poziomy składników pokarmowych, które powinny znajdować się w mieszankach paszowych pełnoporcjowych celem uzyskania dobrych wskaźników produkcyjnych („min.”). W przypadku wapnia i fosforu dopuszczalne jest stosowanie zalecanych poziomów minimum tylko przy dodatku fitazy.

 

Wartości zawarte w kolumnie „maks.” zalecam tym spośród Państwa, którzy posiadając płodne i plenne maciory oraz wysokomięsne tuczniki nastawieni są na intensyfikację produkcji świń.

 

W zaleceniach podaję między innymi preferowaną zawartość białka ogólnego w mieszankach. Wartości te należy traktować, jako określenie poziomów minimum i maksimum. Faktyczna zawartość białka powinna wynikać z pokrycia zapotrzebowania zwierząt na wymienione w zaleceniach aminokwasy. Z 20 aminokwasów występujących w białku pasz świnie wymagają dostarczenia 10 aminokwasów tzw. niezbędnych, których organizm nie wytwarza, lub wytwarza w ilości niewystarczającej do pokrycia potrzeb zwierzęcia. W praktycznym żywieniu świń rosnących i loch oznacza to potrzebę zapewnienia w mieszance nie tylko odpowiedniego poziomu lizyny, metioniny, cystyny, treoniny i tryptofanu, ale także izoleucyny i waliny.

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe mogą zostać zoptymalizowane tylko w oparciu o zapotrzebowanie na aminokwasy ogólne. Bardziej precyzyjnym jest jednak optymalizowanie składu mieszanek z uwzględnieniem aminokwasów strawnych rzeczywiście. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy w skład mieszanek wchodzą materiały paszowe traktowane termicznie, o wysokiej zawartości włókna i/lub substancji antyżywieniowych.

 

Kolejnym składnikiem pokarmowym umożliwiającym bardziej precyzyjne bilansowanie mieszanek paszowych jest energia netto. Zachowanie odpowiedniego poziomu energii netto, do której dostosowane są poziomy poszczególnych aminokwasów egzogennych umożliwia pełne wykorzystanie predyspozycji zwierząt do wysokich przyrostów masy ciała, niskiego zużycia paszy na kilogram przyrostu oraz maksymalizacji liczby prosiąt odsadzonych od lochy w ciągu roku.

 

Prawidłowe zbilansowanie mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla trzody chlewnej wymaga nie tylko pokrycia zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki pokarmowe, ale także uwzględnienia czynników antyżywieniowych zawartych w poszczególnych surowcach. Stąd też w niniejszej publikacji zamieszczam zalecane udziały graniczne dostępnych w Polsce materiałów paszowych i dodatków paszowych.

 

Mam nadzieję, że przedstawione w tym opracowaniu dane umożliwią Państwu poprawienie efektów produkcyjnych i ekonomicznych, czego szczerze życzę.

 

Z poważaniem, Prof. dr hab. inż. Daniel Korniewicz

ZALECANE UDZIAŁY GRANICZNE MATERIAŁÓW I DODATKÓW PASZOWYCH W MIESZANKACH PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA TRZODY CHLEWNEJ (maksymalny udział w %).

Liczby w nawiasach oznaczają zalecane, minimalne udziały w mieszance paszowej pełnoporcjowej. Przykłady oznaczeń: (25) 40 - oznacza minimum 25%, a maksimum 40%; (+) 4 - oznacza, że surowiec paszowy powinien być włączony do receptury, jednakże maksymalny jego udział nie może przekraczać 4%.

 

ZALECANA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH W 1 kg MIESZANEK PASZOWYCH PEŁNOPORCJOWYCH DLA TRZODY CHLEWNEJ - PROGRAM ŻYWIENIA LNB

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?