LNB
Forum Dairy Spence
Zaloguj

Poleć znajomemu Drukuj

Neutrotox

Neutrotox - adsorbent i absorbent toksyn

(100440)

Zalety produktu:

  • Szerokie spektrum działania
  • Ochrona przed mikotoksynami
  • Zachowana pełna wartość pokarmowa paszy

  • Poprawa wyników produkcyjnych
  • Ochrona przed enterotoksynami wytwarzanymi przez bakterie
Lonomix Neutrotox jest wieloskładnikowym, nowoczesnym preparatem o szerokim spektrum działania.

Dzięki dużej powierzchni, zarówno absorpcyjnej, jak i adsorpcyjnej Lonomix Neutrotox wiąże toksyny grzybowe i bakteryjne, produkty gnilne, gazy jelitowe, metale ciężkie, dzięki czemu uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Dzięki warstwowej strukturze i dużej lepkości plastycznej preparat wykazuje właściwości powlekające w stosunku do błony śluzowej żołądka i jelit. Oddziałując z obecnymi w śluzie glikoproteinami zwiększa wytrzymałość żelu śluzówkowego na działanie szkodliwych czynników. Nie stwierdzono negatywnego wpływu preparatu na koncentrację mikroelementów i witamin zawartych w paszy.
Działanie:

Absorpcja – dzięki dużej powierzchni sorbcyjnej preparat może pochłaniać znaczne ilości szkodliwych substancji Adsorpcja – dzięki oddziaływaniom sił Van der Waalsa toksyny i bakterie „przyklejają się” do powierzchni preparatu. Powstałe kompleksy zostają wydalone z organizmu. Mikotoksyny (metabolity grzybów mikroskopowych zwanych potocznie pleśniami) wykazują silne działanie toksyczne wobec organizmów zwierząt. Przejawia się ono w niewielkich stężeniach – na poziomie około jednego miligrama w kilogramie, czyli jednomilionowej części masy (np: ziarna zbóż, paszy) lub jeszcze niższym. Ich spożycie powoduje mikotoksykozy – choroby cechujące się specyficznymi objawami, takimi jak: uszkodzenia nerek - w przypadku ochratoksyny A,
zaburzeniami płodności trzody chlewnej spowodowanymi zearalenonem, utraty łaknienia i wymiotów na wskutek spożycia paszy z deoksyniwalenolem (=womitoksyny). Oprócz tego wszystkie mikotoksyny cechuje działanie niespecyficzne, objawiające się zmniejszeniem wykorzystania paszy i ogólnym pogorszeniem zdrowotności zwierząt będącego wynikiem ich działania immunosupresyjnego.
Badania: in vitro

Wiązanie toksyn grzybowych (%) *
Wiązanie toksyn grzybowych (%)
*Główny składnik preparatu Zearalenon (ZEA), deoksyniwalenol (DON), fumonizyna (FB1) – te rodzaje mikotoksyn wytwarzają grzyby z rodzaju Fusarium porażające kłosy zbóż i kolby kukurydzy na polu Ochratoksyna – ten rodzaj mikotoksyny wytwarzają gatunki grzybów z rodzajów Aspergillus i Penicillumw trakcie niewłaściwego przechowywania ziarna/paszy. Aktualnym, istotnym zagadnieniem są także zatrucia i zakażenia pokarmowe powodowane przez bakterie (patogenne szczepy E.Coli, Salmonella, Clostridium, Staphyloccocus, Camphylobacter) występujące w przewodzie pokarmowym zwierząt gospodarskich. Stanowią one poważny problem zdrowotny. Zastosowanie preparatów zakwaszających i hamujących rozwój bakterii, takich jak: Lonomix Lonacid Max oraz wiążących toksyny bakteryjne, takich jak: Lonomix Neutrotox, pozwala na znaczne ograniczenie występowania biegunek i zdecydowaną poprawę wyników produkcyjnych.
Stosowanie

Jako dodatek do mieszanki pełnoporcjowej lub dziennej dawki bezpośrednio do koryta/żłobu stosuje się w ilości:
Jako dodatek do mieszanki pełnoporcjowej lub dziennej dawki bezpośrednio do koryta/żłobu stosuje się w ilości:
UWAGA: Skuteczność preparatu Lonomix Neutrotox wzrasta z równoczesnym zastosowaniem wieloskładnikowego zakwaszacza Lonomix Lonacid Max (kod 1017)
Badania: in vivo

Wiązanie toksyn bakteryjnych przez główny składnik preparatu
Czynnik: Enterotoksyna wytwarzana przez patogenne szczepy E. Coli
Wiązanie toksyn bakteryjnych przez główny składnik preparatu
Efekt: Poprawa wyników produkcyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: adresu e-mail przez Cargill Poland Sp. z o.o., Oddział w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4, 62-280 Kiszkowo o numerze identyfikacyjnym NIP: 525-23-93-332 w celu otrzymywania informacji marketingowych i reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Zamknij]
Pomóż nam ulepszyć naszą stronę! Wystarczą 3 kliknięcia:
Czy w łatwy sposób udało Ci się znaleźć interesujące Cię informacje?
 
Czy informacje na naszej stronie są interesujące?
 
Twoja ogólna ocena naszej strony internetowej:
 
Twoje sugestie – co jeszcze możemy zrobić?